Flugten fra lærerværelset er stoppet

Antal opsigelser fra lærere på Egedals skoler er faldet betydeligt. Formanden er glad

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Der er noget færre lærere på Egedals skoler, som er ved at skrive en ansøgning til et nyt job i en anden kommune. Det viser de nyeste tal for hvor mange lærere, der forlader en stilling i Egedal. Tallet hedder læreromsætning, og i skoleåret 2013-2014 var der 23,1 procent af underviserne, der sagde farvel til Egedal. I 2014-2015 var der 27,8 procent, der forlod skolerne. Sagt lidt populært så forsvandt halvdelen af lærerne på to år.
Men i 2015-2016 skete der noget. Her var tallet kun på 15,4 procent, og i løbet af det første halve skoleår af 2016-2017 er tallet nede på 8,7 procent.
“Jeg tror, skolerne er ved at få fodfæste igen. Der var både en ny skolereform og ny skolestruktur på én gang i Egedal. Det var hårdt, og jeg kan kun takke lærerne for deres hårde slid og den indsat, de har gjort,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Carina Buurskov (V).
Formanden for Egedal Lærerkreds Steen Herløv Madsen er også positiv:
“Vi har efter min mening fået nogle bedre overordnede rammer for kommunens lærere. Det har gjort, at arbejdsvilkårene er blevet lagt i rammer, så vores arbejdsdag er blevet mere gennemskuelig. I 2015 fik vi lavet det første administrationsgrundlag. Her blev vi enige om, at hver lærer har max 26 lektioner om ugen og har minimum otte timers forberedelser om ugen,” siger Steen Herløv Madsen.
Læreromsætning er ved at finde et naturligt leje i Egedal.
“Der vil altid være en omsætning på mellem ni og 15 procent om året, fordi folk går på pension, flytter eller får nyt job,” siger Steen Herløv Madsen.
“Målet er ikke, at vi skal ned på nul i læreromsætningen. Hvis det var tilfældet, ja så ville der ikke ske en fornyelse og udvikling i vores folkeskole, og det er heller ikke godt,” slutter Carina Buurskov.

Publiceret 20 June 2017 07:00