Linje 600S kommer til at drage nytte af en række forbedringer på strækningen fra Roskilde til Jyllinge Nordmark.

Linje 600S kommer til at drage nytte af en række forbedringer på strækningen fra Roskilde til Jyllinge Nordmark.

6 millioner kroner giver 600S og 123 et forspring i trafikken

Et statstilskud på to gange tre mio. kr. udvider to projekter, der skal få buslinjerne 600S og 123 hurtigere frem

Roskilde Kommune kan præsentyere to projekter for buslinjerne 600S og 123, der kort og godt handler om få busserne hurtigere frem og øge servicen for brugerne.

"Vi er jo allerede godt i gang med at opgradere fremkommeligheden for vores A-busser, og nu får vi med disse statspenge også mulighed for at fortsætte med to af vores andre meget benyttede linjer på et højere niveau, end vi selv havde afsat penge til. De 6 mio. kr. fra staten fordobler det beløb, vi selv har afsat til projekterne," siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

Også hos Venstre i Roskilde glæder man sig over, at Roskilde kommune har fået statslig tilskud til de to busprojekter.

Forholdene løftes

"Det åbner nye muligheder for at løfte forholdene for buspassagererne i Jyllinge, Roskilde og Vindinge," siger Jette Tjørnelund, gruppeformand i Roskilde Byråd (V).

Evan Lynnerup (V), medlem af Regionsrådet og Roskidle(V) er helt på linje med sin gruppeformand.

"De to busruter er gode eksempler på kollektivtrafik, der binder både regioner og kommunen sammen. Muligheden for bedre fremkommelighed kan styrke sammenhængskraften i vores del af regionen," siger han.

Linje 123 får først og fremmest en hurtigere tur på Københavnsvej fra Røde Port til grænsen til Høje Tåstrup Kommune. Der kommer lysregulering i fodgængerovergangen til RO's Torv, og de andre lyskryds på Københavnsvej bliver indrettet, så de skifter til grønt for bussen.

Øst for ringvejen er der problemer med, at mange lastbiler parkerer ulovligt og blokerer for at bussen kan komme forbi. Her skal en ny kantsten og flere skilte hjælpe bussen.

Endelig bliver de fleste stoppesteder opgraderet med skilte der viser, hvornår næste bus ankommer, og der kommer flere læskærme på strækningen.

Linje 600S får også glæde af lysreguleringen ved RO's Torv, men derudover kommer der en række forbedringer på strækningen fra Roskilde til Jyllinge Nordmark.

Betydning for Jyllinge

En stor ændring bliver - hvis Vejdirektoratet godkender dette - at 600S vil skyde en genvej via Himmelev Bygade fremfor at køre til krydset mellem Herregårdsvej og A6 og dreje til venstre der. Det betyder, at der kommer en ny lysregulering, hvor Himmelev Bygade møder A6. Lysreguleringen vil skifte til grønt for bussen men ellers prioritere trafikken på A6.

Lysreguleringen ved Frederiksborgvej vil også få busprioritering sammen med lyskrydsene ved Osvej, Rådalsvej og Møllevej i Jyllinge Nordmark.

Udover dette bliver det stoppestedet ved Jyllingecentret, der får glæde af de ekstra penge.Nye funktioner ved stoppestedet i Jyllinge vil være et areal til flextrafik eller taxa, overdækket cykelparkering, forbedret belysning, forbedret tilgængelighed og en elforsyning til midlertidige aktiviteter. Der bliver også mulighed for, at der kan stå en mobil madvogn ved stoppestedet.

pressemeddelelse

Publiceret 27 November 2018 07:03