Allerede fra august lukkes indskolings-afdelingerne på Søagerskolen og Toftehøjskolen.

Allerede fra august lukkes indskolings-afdelingerne på Søagerskolen og Toftehøjskolen.

Så ligger det fast: Indskolinger i Smørum og Ølstykke flyttes til august

Skoleudvalget besluttede på sit møde at gå videre med forvaltningens indstilling om skolelukninger. Den langsigtede lukning skal vedtages af byrådet

Af
Finn Due Larsen

Nu ligger det helt fast, at indskolings-afdelingerne på Søagerskolen i Smørum og Toftehøjskolen i Ølstykke til august i år skal flyttes til andre skoleafdelinger.

På sit møde tirsdag aften besluttede Skoleudvalget at gå videre med forvaltningens indstilling om skolelukninger. Her fremgår det blandt andet, at indskolings-afdelingerne lukkes ned allerede fra august, altså fra næste skolestart.

På længere sigt er det planen, at de to skoler skal lukkes helt ned. Men den mere langsigtede del af forvaltningens indstilling blev ikke endeligt vedtaget på mødet tirsdag.

"Skoleudvalget har kompetence til at beslutte indskolings-afdelingernes overflytning i år, og det har vi gjort. Den langsigtede beslutning om skolelukning er sendt videre som en indstilling til byrådet", siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget.

Beslutningen om lukning af afdeling Toftehøjskolen og afdeling Søagerskolen blev truffet i oktober, så det udvalget skulle beslutte var hvornår elever og medarbejdere flytter til de nye skoleafdelinger.

Beslutningen indebærer, at Toftehøjskolens indskolingselever og SFO flyttes til afdeling Hampelandskolen. Hvis byrådet vedtager det videre forløb, vil den resterende del af afdeling Toftehøjskolen flyttes samlet fra august 2020.

Indskolingen på Søagerskolen, herunder SFO, flyttes til Boesagerskolen. Hvis byrådet giver grønt lys, skal den resterende del af afdeling Søagerskolen flyttes samlet fra skolestarten i august 2021.

Inden beslutningen blev truffet af Skoleudvalget havde politikerne haft et dialogmøde med skolebestyrelserne i Ølstykke og Smørum.

Ser frem til samarbejde

" Jeg er imponeret over det engagement, som skolebestyrelserne har lagt for dagen. Jeg vil gerne takke for al den tid og de kræfter, der er lagt i indstillingerne, og glæder mig til vores fortsatte samarbejde", siger Betina Hilligsøe.

"Begge distriktsskoler har lavet inddragelsesprocesser i samarbejde med deres skolebestyrelser, og det tætte samarbejde mellem skoleledelser og skolebestyrelser er med til at sikre en tryg proces for medarbejdere og elever. Eleverne er også tænkt ind som en væsentlig medspiller og jeg ser frem til at høre deres ideer til gode skolerammer."

Byrådet skal på sit møde den 30. januar træffe den endelige beslutning om processen for den samlede flytning. I løbet af foråret vil der, i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, blive arbejdet på scenarier for, hvordan de skoleafdelinger, der skal modtage overflyttede elever, kan udbygges og ombygges, så de gøres klar til de efterfølgende etaper.

Publiceret 16 January 2019 11:40