Flere og flere forældre i Egedal ønsker deres børn i privatskole. Arkivfoto.

Flere og flere forældre i Egedal ønsker deres børn i privatskole. Arkivfoto.

Der var en, der var to, der var tre: Nu også planer om en privat skole i Smørum

Vi tror fuldt og fast på der er grundlag for det, lyder det fra initiativgruppen. Målet er som i Ølstykke at åbne i august 2020

Af
Finn Due Larsen

Smørum Interessen for selvejende skoler boomer som aldrig før i Egedal. Som vi tidligere har omtalt, ønsker en gruppe af borgere i Ølstykke at starte en privatskole, udover den allerede eksisterende, Stenløse Privatskole.

Men nu melder borgere i Ledøje og Smørum sig også på banen, med en helt tredje plan for en selvejende skole i den sydlige del af Egedal Kommune. Siden november har gruppen af borgere holdt orienteringsmøder i Ledøje og Smørumovre, som har været velbesøgte og vist stor interesse.

En gruppe er dannet, "Ledøje-Smørum Ny Skoles Initiativgruppe", med bestyrelse og diverse arbejdsudvalg, og der er oprettet en Facebook-gruppe for alle interesserede, der hedder “Privat Skole i Smørum - Støtteforeningen”, som allerede har en livlig aktivitet og over 300 medlemmer.

Målet er nu klart:

"Vi vil arbejde henimod at åbne ved skolestarten i august 2020", siger Steffen Sjørslev, talsmand for initiativgruppen.

Dermed flugter tidsplanen for Ledøje-Smørum-borgerne den samme tidshorisont som en gruppe Ølstykke-borgere arbejder med.

Hvilket uundgåeligt fører til spørgsmålet:

Er der virkelig grundlag for ikke bare én eller to, men hele tre privatskoler i Egedal?

"Vi tror rigtigt meget på det, også i forhold til timingen. Mange vil gerne prøve noget andet end folkeskolen. Vi tror på der er et opland, ikke kun i Egedal, men også fra Ballerup og Furesø", siger Steffen Sjørslev.

Han henviser desuden til, at Stenløse Privatskole, som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen Egedal, har en venteliste på over 1.000. Og der er også forældre med børn på venteliste til elevpladser på selvejende skoler i Farum og Ballerup, forklarer han.

At der har været kritik af sammenlægningerne af folkeskoler i Ølstykke og Smørum, har ifølge talsmanden ikke været det afgørende:

"Det har været en af delene der er blevet skævet til, men det har ikke været det der har startet os."

"Nogle vil sige det er trist, at så mange hellere vil have deres børn i private skoler fremfor i folkeskolen?"

"Jeg synes ikke nødvendigvis det er trist. Vi ser det som noget positivt at være med til at øge muligheden for hvis forældre ønsker deres barn i en selvejende institution. At der er et alternativt valg til folkeskolen lokalt i Ledøje-Smørum”, siger Steffen Sjørslev.

Men møder og interesse gør det naturligvis ikke alene, der skal skaffes penge til at realisere planerne. Et arbejde er nu gået i gang for at afsøge mulighederne. I initiativgruppen er man som nævnt optimistisk:

"Projektet starter fra bunden af, så der skal naturligvis skal være en eller flere investorer med i projektet ligesom, at der skal ansøges puljer, fonde og lignende. På et tidspunkt starter skoleindskrivningen op og senere går skolen i drift, så der vil løbende komme indtægter på den baggrund. Alt i alt er der interesse for projektet, så vi er optimistiske“, lyder det fra bestyrelsen.

Til at få gang i dette har initiativgruppen nedsat en række arbejdsudvalg. Her er der brug for flere hænder, hvis planerne skal realiseres, siger Steffen Sjørslev.

"Vi kan bruge al slags hjælp. Lige meget hvad man mener at kunne bidrage med, skal man være meget velkommen. Man kan bare henvende sig via vores Facebook-side "Ledøje-Smørum Ny Skoles Initiativgruppe."

Præcis hvor skolen skal ligge, har bestyrelsen ikke lagt sig fast på, udover at det er i Ledøje-Smørum-området. Men man fremhæver, at man naturligvis vil i dialog med kommunen, da den er i besiddelse af "nogle interessante områder, ligesom at private jordejere også må have lov til at henvende sig", som det udtrykkes.

Smørum har tidligere haft en selvejende skole, Smørum Friskole. Den eksisterede i årene fra 1975 til 2002, hvor den lukkede på grund af faldende elevtal.

Publiceret 27 February 2019 06:15