Det indtegnede område ved Stenløse Syd. Foto: Egedal Kommune.

Det indtegnede område ved Stenløse Syd. Foto: Egedal Kommune.

Plan sendt i høring: Flere nye rækkehuse på vej i Stenløse Syd

Lokalplanforslag om 50-60 boliger i Lindendalen. Kommunen indbyder til borgermøde 11. april

Af
Finn Due Larsen

Stenløse Vejen er nu banet for at der kan opføres flere rækkehuse i Stenløse Syd.

På det seneste byrådsmøde besluttede politikerne i enighed at sende et forslag til lokalplan i høring. Det åbner mulighed for 50-60 rækkehuse ved Lindendalen.

Lokalplan-forslaget er i høring i fem uger og vil samtidig blive vendt og drejet på et borgermøde den 11. april.

Lokalplanen omfatter et område, der afgrænses af Agertoftegårdsvej, Lindendalen, en cykel-/gangsti samt Lindendalsgården.

Det er i et område hvor der i forvejen er opført flere nye boliger de seneste år, og på byrådsmødet udtrykte Ib Sørensen (Soc.), formand for planudvalget, tilfredshed med at man nu var nået hertil:

"Det her er sidste etape, så er vi ved at være fuldt udbygget", sagde han.

86 p-pladser

Om lokalplanforslaget kan man i administrationens indstilling læse, at området skal vejbetjenes fra Lindendalen, og at der udlægges en intern boligvej i området, der l udføres som lege- og opholdsvej.

Der skal også udlægges stier gennem fællesarealet, som kobles på de eksisterende stiforbindelser i Stenløse Syd. Samtidig udlægges der i alt 86 p-pladser fordelt med 1-2 p-pladser i boligernes forhaver og 18 p-pladser som fællesanlæg langs områdets friarealer.

Langs Agertoftegårdsvej og Lindendalen er planen boliger opført i 2 etager, mens boligerne omkring områdets indre fællesareal tænkes opført i én etage. Dette er begrundet med at skabe "et trygt boligområde med varierede kig til omgivelserne", som det udrykkes.

Hele udbygningen af Stenløse Syd sker på baggrund af en arkitekt-konkurrence i 2003, hvor formålet var at udvikle en helhedsplan for det nye byområde. Hele bydelen giver mulighed for 700-800 nye boliger, og området er snart fuldt udbygget bortset fra et mindre område i den østlige del, som det udpegede lokalplanområde er en del af.

Borgermødet 11. april er på Egedal Rådhus fra klokken 19.30.

Publiceret 02 April 2019 05:00