"Jeg føler, at kommunen og digelaget er taget som gidsler," siger borgmester Joy Mogensen efter afgørelsen om at standse digebyggeriet i Jyllinge. Foto: Roskilde Kommune

Borgmester efter standsning af Jyllinges digebyggeri: "Jeg er dybt rystet over afgørelsen"

"Det er absurd, at vi efter råd fra statslige styrelser begynder at bygge et dige på et område, hvorefter et andet statsligt nævn afgør, at det er ulovligt", siger borgmester Joy Mogensen

Borgerne i Jyllinge Nordmark tager sig til hovederne i disse dage.

Det er nemlig gået op for de fleste, at klager over, at diget i Jyllinge Nordmark påvirker et mindre naturbeskyttet område, får overraskende medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klagesag fra to beboere over, at det kommende dige i Jyllinge Nordmark påvirker omkring 7.000 m2 af et Natura 2000 område er med andre endt med medhold til klagerne. Det betyder, at de hårdt prøvede beboere i området er sendt tilbage til udgangspunktet, da digebyggeriet nu er standset på ubestemt tid.

"Jeg er dybt rystet over afgørelsen, men det er jo ingenting i forhold til den afmagt, de mange i Jyllinge Nordmark må føle, der i 2013 blev så hårdt ramt og gang på gang siden har været truet af oversvømmelser. Det er absurd, at vi efter råd fra flere statslige styrelser begynder at bygge et dige på et område, hvorefter et andet statsligt nævn afgør, at det er ulovligt", siger Roskilde-borgmester Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser i afgørelsen sagen til fornyet behandling i kommunen og ophæver kommunens VVM-afgørelse om, at påvirkningen på naturen er minimal. Det sker fordi projektet strider imod Natura 2000-områdets målsætninger - nemlig at beskytte og bevare naturen. At påvirkningen kun udgør en meget lille del af det samlede område, betyder ikke noget for nævnets beslutning.

Nævnet tager heller ikke hensyn til samfundsmæssige interesser i forhold til de mange beboere i området.

Taget som gidsler

"På trods af råd fra landets bedste juridiske eksperter og på trods af, at Kystdirektoratet godkendte projektet i februar 2018 - og Miljøstyrelsen blev hørt og ikke havde bemærkninger i forhold til Natura 2000 - taber vi alligevel klagesagen. Jeg føler, at kommunen og digelaget er taget som gidsler i de forskellige meldinger fra statslige myndigheder", siger Joy Mogensen.

Den linje, som klagenævnet her lægger i sin afgørelse, er ifølge kommunens juridiske rådgivere en opstramning. Her får naturen 100% forrang for menneskelige interesser. Det skyldes blandt andet en strammere fortolkning af reglerne i EU. Det medfører, at kommunen skal til EU for at spørge om lov til at bygge et lille lokalt dige.

"Hvad vil det her betyde for kystbeskyttelsesprojekter andre steder, som skal anlægges i forbindelse med Natura 2000 arealer? I Danmark er der udpeget 252 af sådanne områder. De ligger op til fjorde, kyster og bælter i hele landet. Jeg frygter, at denne beslutning får vidtgående konsekvenser", siger borgmesteren.

Publiceret 15 April 2019 10:59