Egedal bruger bl.a. penge på kompetenceudvikling af medarbejdere i Madservice med henblik på videreudvikling af dysfagikost. Mostphoto

Egedal bruger bl.a. penge på kompetenceudvikling af medarbejdere i Madservice med henblik på videreudvikling af dysfagikost. Mostphoto Monkey Business Images

Sådan vil Egedal-byråd bruge de sidste værdigheds-midler

De ubrugte Egedal-midler fra "værdighedsmilliarden" går blandt andet til kompetenceudvikling og et stort cykel-projekt

Af
Kenneth Tanzer

Egedal Kommune har i alt 909.000 kr. til gode i ubrugte midler i forbindelse med regnskabet for den såkaldte "værdighedsmilliard".

Helt konkret ligger der 300.000 kr. i ubrugte midler fra 2017 og cirka 600.000 kr. fra 2018-regnskabet.

Nu har Social- og Sundhedsministeriet givet tilsagn om at pengene bliver overført til i år - under forudsætning af, at midlerne bruges i år og anvendes indenfor værdighedspolitikkens temaer.

Og i Egedal Kommune har man allerede fundet områder, som man ønsker at bruge pengene på.

Den største investering er på 500.000 kr. og bruges på implementeringen af projektet "Cykler uden alder" - et projekt, som er forankret i 41 danske kommuner, der køber Rickshawcykler til kommunens plejecentre, og hvor frivillige kører ture med beboerne. Beløbet på 500.000 kr. går til indkøb af cykler samt projektledelse til implementering af konceptet.

Derudover har byrådet i Egedal godkendt, at der skal bruges 300.000 kr. til indkøb og implementering af software til infoskærme og personaleskærme på Porsebakken, Damgårdsparken og i Engbo/Solkrogen. Skærmene er købt, men der har endnu ikke været økonomi til at indkøbe software.

Endelig bruger Egedal Kommune de sidste 100.000 kr. på hendholdsvis kompetenceudvikling af medarbejdere i en nyoprettet demens-taskforce samt kompetenceudvikling af medarbejdere i Madservice med henblik på videreudvikling af dysfagikost.

"Alle fire projekter kommer til at gøre gavn på vores ældre-område, og vi har længe arbejdet på at føre dem ud i livet. Nu har vi midlerne, så det er meget positivt," siger Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Publiceret 09 May 2019 05:55