De statslige myndigheder lover at hjælpe med at få afklaret, om kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark kan gennemføres som planlagt. Pressefoto: Roskilde Kommune

De statslige myndigheder lover at hjælpe med at få afklaret, om kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark kan gennemføres som planlagt. Pressefoto: Roskilde Kommune

Kyst-projekt er indstillet: Nu lover staten at bistå processen med diger og sluse i Jyllinge Nordmark

Der arbejdes på højtryk for at komme videre med det længe ventede kystbeskyttelses-projekt i Jyllinge Nordmark

Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark er indstillet på ubestemt tid, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede VVM-tilladelse til projektet.

De statslige myndigheder og kommunen har nu diskuteret to muligheder for at komme videre. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen kan udarbejde en ny VVM-redegørelse og give en ny VVM-tilladelse, hvilket skal ske efter andre bestemmelser. Det vil være tidskrævende, og inden tilladelsen kan gives, skal Miljø- og Fødevareministeren udtale sig, og EU-kommissionen skal underrettes.

Miljø- og Fødevareministeriet har lovet at bistå kommunen, så alle hensyn er tilstrækkeligt belyst.

En ny tilladelse vil stadig skulle afveje menneskelige og økonomiske interesser over for naturen, og det var den afvejning, Miljø- og Fødevareklagenævnet ved deres sidste afgørelse ikke ville acceptere.

En anden mulighed er, at Folketinget vedtager en anlægslov om VVM-tilladelse for kystbeskyttelse for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Der skal bruges de samme vurderinger omkring naturpåvirkningen, men processen kan ske hurtigere. Om dette er en mulighed, vil først være klart efter folketingsvalget og dannelse af en ny regering.

"Der er ingen tvivl om, at vedtagelsen af en anlægslov bedst sikrer genoptagelse af anlægsarbejdet, så vi hurtigst muligt kan være klar med diger og sluse", fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Ny VVM-redegørelse

"Uanset, om vi vælger den ene eller den anden mulighed, skal der bruges en ny VVM-redegørelse hvor alle hensyn er grundigt vurderet, så det arbejde ønsker Klima- og Miljøudvalget sat i gang. Desværre må vi også tage højde for, at diger og sluse ikke bliver klar i år, og lige nu er området ekstra sårbart over for oversvømmelser. Derfor opmåler vi de nuværende forhold, og digelagets bestyrelse har kontakt med Østsjællands Beredskab for at opdatere beredskabsplanen for området.", siger udvalgsformanden.

Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts i år, var vækst- og muldlag afrømmet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført stabilisering af undergrunden samt bygget spunsvægge for sluse og pumpestation. Projektet mangler færdiggørelse af diget og opsætning af sluse og pumpestation.

Der har været udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr., og der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr.

Når anlægsarbejderne starter igen, skal der forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til opstart af byggepladsen.

Samlet set er der en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket.

Publiceret 15 May 2019 06:02