ICP anbefaler i sin analyse, at kommunen fokuserer på Egedal Centret som det primære udbudspunkt for både dagligvare, udvalgsvarer og byliv.

ICP anbefaler i sin analyse, at kommunen fokuserer på Egedal Centret som det primære udbudspunkt for både dagligvare, udvalgsvarer og byliv.

Ny analyse af detailhandelen i Egedal Kommune: Udvidelser af center-områder bør begrænses

Institut for Center-Planlægning vurderer, at Egedal Centret kan bære mere detailhandel, men der advares mod flere dagligvare-udvidelser i de øvrige centerområder

Af
Kenneth Tanzer

Pas godt på Egedal Centret og begræns spredningen af detailhandelen/dagligvarebutikker i de øvrige centerområder.

Sat lidt på spidsen er det konklusionen og anbefalingen fra ICP (Institut for Center-Planlægning , red) til Egedal Kommune i en stor og splinterny detailhandelsanalyse.

ICP slår nemlig gentagne gange fast, at kommunen skal fokusere på Egedal Centret som det primære udbudspunkt for både dagligvarer, udvalgsvarer og byliv.

"For at sikre Egedal Centret, der er kommunens største og mest attraktive indkøbssted, bør der alene placeres detailhandel inden for den vedtagne centerstruktur. Set i forhold til den fremtidige konkurrence-situation og den forventede detailhandelsudvikling samt forbrugsudvikling, så er det vores vurdering, at det nuværende arealanlæg i Egedal Kommune med blandt andet en mulighed for yderligere knap 11.000 kvadratmeter til detailhandel i Egedal Centret er tilstrækkelig. Generelt kan det være med til at styrke bymidterne, især Egedal Centret og Rådhus Allé i Ølstykke, hvis udvidelsesmulighederne i de øvrige centerområder i kommunen begrænses," lyder det fra ICP i deres vurdering.

Instituttet peger desuden på, at en øget spredning af detailhandelen kan få konsekvenser.

"En øget detail-spredning vil på længere sigt betyde, at de enkelte udbud, herunder især Egedal Centret, bliver svagere. I den forbindelse skal det nævnes, at Egedal Centret i forhold til den overordnede konkurrence er sårbar qua sin størrelse og beliggenhed," lyder det fra ICP.

Kig mod Valdemarsvej

Instituttet fastslår dog, at de store udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende butikker, som ikke naturligt kan indpasses i Egedal Centret, bør koncentreres ét sted i kommunen.

"En mulighed er at udvide bydelscenter Egedal By med Valdemarsvej, der i dag har den betydeligste koncentration af sore udvalgsvarebutikker i kommunen med Jysk, Jem & Fix, Maler S-Lager og T. Hansen. For at sikre, at der ikke etableres udvalgsvarebutikker, der i alt for høj grad konkurrerer med butikkerne i bymidterne anbefaler vi, at der ved en eventuel udvidelse af bydelscentret Egedal By fastsættes en minimumsstørrelse for udvalgsvarebutikker på 1.000 kvadratmeter," skriver ICP.

Ib Sørensen (A), formand for Planudvalget i Egedal Kommune, er helt enig i ICP's konklusioner.

"Der er intet i rapporten, som overrasker mig. Den vej, som ICP anbefaler os at gå i forhold til vores detailhandel, er også den vej, som vi selv har valgt og ønsker. Vi vil også værne om Egedal Centret, og det gør vi ikke ved at sprede dagligvare-butikker rundt i kommunen, så på den måde konkluderer rapporten sådan set, at vi er på rette vej i forhold til vores visioner for detailhandelen. Men det er klart, at de store og pladskrævende butikker ikke kan ligge i Egedal Centeret, og derfor giver det god mening at udvide bydelscenter Egedal By med Valdemarsvej, hvor der også er en Harald Nyborg på vej," siger Ib Sørensen, som understreger, at ICP-analysen er særdeles brugbar.

Hård konkurrence

"Nu skal vi vende rapporten med vores detailhandel, og så kommer den til at indgå i vores kommuneplan," siger Ib Sørensen.

Analysen viser desuden, at handelsbalancen for Egedal Kommune inden for dagligvarer ligger på 83 procent. Det betyder, at der formentlig er en relativt begrænset handel fra borgere uden for kommunen, og at kommunens borgere i relativt stort omfang handler dagligvarer uden for kommunen.

Stigende e-handel

Og hvis nogle skulle være i tvivl, så bliver der også fremover hård kamp om kunderne i Egedal og omegn. Således forudser ICP en skærpet konkurrence på dagligvareområdet, men også på udvalgsvareområdet er kampen intensiveret.

"Konkurrencen bliver skærpet både fra andre bymidter, men ikke mindst fra den stigende e-handel. Detailhandelen i Egedal vil derfor ikke kun fortsat blive presset af både de større udbudspunkter i Hovedstadsområdet med et brdere og dybere udbud af udvalgsvarer, men den øgede e-handel vil også få betydning for fremtidens detailhandel i Egedal," lyder konklusionen.

Publiceret 21 May 2019 06:10