Klimatilpasning: 31 borgere har afgivet svar

Svarene vil blive inddraget i miljøvurderingen, oplyser kommunen

Stenløse Hvordan skal Stenløse by klimasikres i fremtiden?

Det var emnet for et borgermøde 11. marts, og nu er processen kommet videre. En afgrænsning af hvad der skal vurderes i projektet om klimatilpasningen af Stenløse by, er nu afleveret til Novafos.¨

Afgræsningen skal sætte rammerne for, hvad miljøvurderingen (VVM) skal indeholde, når Novafos undersøger projektets væsentlige påvirkning af miljøet og belyser hvilke rimelige alternativer, der findes til projektet. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Siden borgermødet er der kommet 31 høringssvar, og de er inddraget i afgrænsningen af, hvad Novafos skal undersøge nærmere.

"Klimatilpasningen af Stenløse by har været bredt debatteret, og det er vigtigt. Vi har fået mange og gode høringssvar, og de er alle taget i betragtning. Det er et krav at der også skal kigges på nogle af de yderligere alternative muligheder for at beholde Stenløse Å igennem byen", siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Novafos skal nu i gang med at udarbejde miljøkonsekvensrapport (UVM). Det forventes, at den endelige rapport og udkast til afgørelse vil blive forelagt byrådet i første halvdel af 2020. Materialet sendes herefter i offentlig høring. Her får offentligheden mulighed for at komme med høringssvar til selve rapporten, oplyser Egedal Kommunen.

Klimatilpasningen af Stenløse by har til formål at hjælpe byen med at håndtere store regnskyl og minimere risikoen for oversvømmelser. Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og undersøger mulighederne for at løse udfordringerne.

"Det er vigtigt for Novafos' arbejde, og i sidste ende for borgerne, at vi får sat de rigtige rammer for klimatilpasningen. Med borgenes høringssvar og kommunens fagpersonales indsigt har vi lavet en god afgrænsning for det videre arbejde. Projektet er komplekst og strækker sig over lang tid. Vi er meget opmærksomme på at orientere løbende i projektet, og på den måde gøres vores til, at borgere bliver inddraget i den demokratiske dialog", siger Ib Sørensen (Soc.), 1. viceborgmester og formand for Planudvalget.

due

Publiceret 22 May 2019 06:15