Flemming Riis, virksomhedskonsulent, der har haft sine fingre godt ned i projektet, præsenterede de flotte resultater på en konference i maj. Foto: Egedal Kommune

Flemming Riis, virksomhedskonsulent, der har haft sine fingre godt ned i projektet, præsenterede de flotte resultater på en konference i maj. Foto: Egedal Kommune

Egedal-modellen virker: 17 ud af 32 flygtningekvinder er kommet i arbejde

Med et særligt forløb kaldet "Egedal-modellen" er det lykkedes Jobcenter at få flere nyankomne flygtninge-kvinder i arbejde

Ambitionerne var høje, da Egedal Kommune gik med i det såkaldte branchepakkeprojekt i samarbejde med Foreningen Nydansker: Egedal valgte den sværeste målgruppe - nyankomne flygtningekvinder skulle hjælpes i arbejde.

Og projektet har båret frugt, for ifølge en pressemeddelelse fra Egedal Kommune har den såkaldte Egedal-model hjulpet 17 ud af 32 flygtningekvinder i arbejde.

"Vi er stolte af vores resultater og stolte af den forskel vores projekt har gjort for kvinderne. At komme i arbejde betyder mere end blot at blive selvforsørgende. Vi kan se, at det giver kvinderne en stor stolthed, og det har en positiv effekt for hele familien," fortæller Sanja Saric, der er afdelingsleder i Egedal Kommunes Center for Arbejdsmarked og Ydelse.

Egedalmodellen er et paradigmeskifte i tilgangen til job. Man har ikke fokuseret på kvindernes egne ønsker. Her handler det om at få det første job, der måske ikke er ønskejobbet men er et skridt vejen:

Hårdt arbejde ligger bag

"Egedal-modellen bygger på erhvervsanalyse fra LG Insight, der har vist hvilke jobs, der rent faktisk er mulige at få nu og her og det er indenfor områderne køkken, detailhandel og rengøring. De jobs har vi fokuseret på i forløb, hvor vi har kombineret flere praktikforløb med undervisning indenfor sprog og eksempelvis undervisning i dansk arbejdskultur," fortæller Flemming Riis, virksomhedskonsulent , der har haft sine fingre godt ned i projektet.

Bag successen ligger hårdt arbejde. De mange virksomheder til praktikforløbene skal findes og klædes godt på. Samtidig arbejder Jobcentrets personale på at gøre starten til en succes:

"Det er vigtigt at første dag bliver en succes - for så er chancen for, at dag nummer 2 også går godt, blevet større. Vores mentor har hjulpet kvinderne med at finde den rigtige bus, sørge for at der er styr på børnepasningen og at man har det rette arbejdstøj. Sådan nogle ting kan være barrierer, når man ikke kender til det danske arbejdsmarked. En stor del af vores arbejde er at få kvinderne til at tro på, at det kan lade sig gøre, fortæller Flemming Riis.

Det her virker

Og det kan det med Egedalmodellen, lyder det fra Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Der er blevet prøvet mange forskellige tiltag for at få flygtningekvinder i arbejde gennem tiden. Det her virker. Og det er så vigtigt at kvinderne får den selvtillid en jobsucces giver og at de får den tidligt. Der går megen vigtig tid, hvis vi først skal vente på, at kvinderne lærer dansk, før vi kan hjælpe dem videre. Her gør vi det sideordnet, så kvinderne lærer dansk imens," siger Charlotte Haagendrup.

Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker, bekræfter successen.

"Det som Egedal Kommune her har gjort virker. En vigtig ingrediens i succesen er de målrettede virksomhedsforløb inden for udvalgte brancher. En anden vigtig brik er virksomhedernes motivation: De virksomheder der har sværest ved at skaffe arbejdskraft er også dem, der er mest motiverede til disse forløb. Egedal Kommune satsede på de sværeste og landede en succes," lyder det fra fortæller Torben Møller-Hansen.

Publiceret 21 June 2019 10:14