Taksationskommissionen har besluttet at forhøje det erstatningskrav, som Egedal Kommune skal udbetale til berørte lodsejere i forbindelse med Værebro ådalsfredning. Arkivfoto

Taksationskommissionen har besluttet at forhøje det erstatningskrav, som Egedal Kommune skal udbetale til berørte lodsejere i forbindelse med Værebro ådalsfredning. Arkivfoto

Lodsejere skal have mere i erstatning for fredning af Værebro Å

Taksationskommissionen har bestemt, at Egedal Kommune skal betale yderligere 20.191,25 kroner i erstatning til lodsejerne

Af
Kenneth Tanzer

Der er en forhøjet erstatning på vej til de lokale lodsejere, der siden 2013 har været omfattet og berørt af fredningen af Værebro Å.

Det står klart efter en beslutning i den såkaldte taksationskommission.

Helt nøjagtig skal Egedal Kommune betale i alt 20.191,25 kr. yderligere i erstatning til lodsejerne.

Et beløb, som kommer oveni de 378.462,50 kr., som Egedal Kommune i forvejen er afholdt til erstatning og godtgørelse. Dermed kommer den samlede Egedal-erstatning til at runde 398.500 kr.

Den forhøjede erstatning blev godkendt på det seneste møde i Planudvalget i Egedal Kommune, og formand Ib Sørensen (A) har ikke de store kommentarer til sagen.

"Vi må bøje os for den beslutning, som nu er truffet i taksationskommissionen. Der er foretaget en vurdering efter lodsejernes klager, og det må vi tage til efterretning. Jeg glæder mig i stedet over, at der nu bliver sat et punktum i sagen, for den har kørt nogle år," lyder det fra Ib Sørensen.

Tvisten mellem Egedal Kommune og 91 berørte lodsejere begyndte helt tilbage i 2013, da Danmarks Naturfredningsforening, Egedal Kommune og Roskilde Kommune rejste fredningssagen for Værebro Å - en fredning, der omfatter et område på cirka 615 ha, nemlig cirka 297 ha i Egedal Kommune og cirka 318 ha i Roskilde Kommune.

To år senere afgjorde Fredningsnævnet for Østsjælland, at den samlede erstatning og godtgørelse lød på 3.281.062 kr. Det fik Egedal Kommune til at prøve frednings- og erstatningsafgørelsen af i Natur- og Miljøklagenævnet, og i 2017 blev satserne for erstatning barberet ned, så lodsejerne i Egedal Kommune nu fik tilkendt 1.484.850 kr. i erstatning og 29.000 kr. i godtgørelse.

Egedal Kommune og Staten afholdt hver især henholdsvis 1/4 og 3/4 af erstatningen og godtgørelsen, så Egedal Kommune skulle af med i alt 378.462,50 kr. til erstatning og godtgørelse. Afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet har siden fået 13 lodsejere til at klage til taksationskommissionen, og her lyder den endelige afgørelse altså på en forhøjet erstatning på lige over 20.000 kr.

Publiceret 21 June 2019 06:45