Analysen viser, at Hampelandskolen ved en udvidelse til tre spor vil blive presset på kapacitet. Løsningen kan være et multihus. Arkivfoto

Analysen viser, at Hampelandskolen ved en udvidelse til tre spor vil blive presset på kapacitet. Løsningen kan være et multihus. Arkivfoto

Skole-lukninger presser halkapaciteten i Egedal: Nu er nye multihuse i Smørum og Ølstykke i spil

Både Hampelandskolen og Balsmoseskolens kapacitet kan blive udvidet med multihuse. Løsningen giver god mening, lyder det fra udvalgsformand

Af
Kenneth Tanzer

Den kommende lukning af Søagerskolen i Smørum og Toftehøjskolen i Ølstykke kommer efter alt at dømme til at presse halkapaciteten i de to distrikters skoler og idrætscentre.

Det fremgår af en analyse, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af de to projektspor under programmet "multifunktionalitet".

Analysen, som i denne måned har været på dagsordenen i fire politiske Egedal-udvalg, konkluderer, at distriktets fritidsbrugere kan stå foran store plads-udfordringer, når gymnastiksalene på Søagerskolen og Toftehøjskolen lukkes ned.

I Smørum kan det, ifølge kommunens administration, betyde, at én eller flere fritidsforeninger bliver tvunget til at nedjustere deres aktiviteter til et niveau, der passer til distriktets halkapacitet.

Samme toner lyder i Ølstykke, hvor det konkluderes, at såfremt Toftehøjskolens gymnastiksale lukkes uden erstatningskapacitet, må det forventes at få store konsekvenser for distriktets fritidsforeninger, idet de nuværende aktiviteter i gymnastiksalene bliver yderst vanskelige at placere på andre lokaliteter.

Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget i Egedal Kommune, tager dog analysen med knusende ro.

"Der er ikke noget i denne analyse, som på nogen måde overrasker mig. Når man lukker to skoler, så kalder det på løsninger for at dække et behov. Både i Smørum og Ølstykke kalder beslutningen på mere hal-plads, og det er vi i fuld gang med at løse," siger Betina Hilligsøe og fortsætter:

"Uanset hvilke scenarier vi ender med at beslutte og gå videre med, så kommer fritidsbrugerne til at blive tilbudt halkapacitet. Det skal vi kunne sikre, for alle skal have mulighed for at dyrke deres interesser," siger Betina Hilligsøe.

Flere spor skaber behov

I analysen peger administrationen på, at det kan blive nødvendigt at vurdere mulighederne for at fastholde Toftehøjskolens gymnastiksale i drift efter skolens lukning, men ifølge Betina Hilligsøe, så er den løsning ikke en mulighed på længere sigt.

"Det kan være en løsning i en kort periode, men på sigt er det ikke muligt. I stedet kigger vi andre veje," siger udvalgsformanden.

Og de andre veje kan meget vel være opførelsen af nye multihuse. Således peger analysen på muligheden for udvide kapaciteten ved at opføre multihuse på både Balsmoseskolen i Smørum og på Hampelandskolen i Ølstykke.

Multihus-løsningen er i spil på Balsmoseskolen, da en kommende udvidelse til tre spor plus ASF betyder, at skolens behov for kapacitet til idrætsundervisning overstiger skolens nuværende halkapacitet.

På Hampelandskolen kan multihus-projektet være en mulighed, da en udvidelse til tre spor vil presse kapaciteten til bevægelse i øvrige fag end idræt samt kapacitet til bevægelse i SFO og klub.

"Multihuse er i spil, og de giver god mening, for de løser et behov i skole-undervisningen, men de åbner også op for flere typer foreninger og aktiviteter. Multihuse er helt klart en løsning, som vi skal kigge seriøst på i det videre arbejde med skolescenarier ," siger Betina Hilligsøe.

Publiceret 25 June 2019 06:03