"Vi skal planlægge langsigtet og investere målrettet henover de kommende ti år, så vi sikrer gode, tidssvarende og bæredygtige fysiske rammer for læring og livskvalitet hos Egedals børn, unge, ældre og handicappede," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Egedal Kommune

Byrådet sætter fokus på anlæg og investeringer

Hovedtemaet på Egedal-byrådets seminar var den ti-årige plan for anlæg og investeringer, den såkaldte Investeringsplan2028

Egedals Byråd satte fredag eftermiddag det lange lys på, da de var samlet til budgetseminar på rådhuset.

Hovedtemaet på seminaret var kommunens ti-årige plan for anlæg og investeringer, den såkaldte Investeringsplan2028. En plan, som skal frigøre midler fra mursten til velfærd og samtidig skabe bedre fysiske rammer for læring og trivsel for alle aldersgrupper.

Politikerne drøftede og kvalificerede henover eftermiddagen mål og am-bitioner for de fire overordnede områder i investeringsplanen: bygnings-vedligeholdelse, byudvikling, kreative læringsfællesskaber samt plejebo-liger og botilbud.

"Vi skal planlægge langsigtet og investere målrettet henover de kommende ti år, så vi sikrer gode, tidssvarende og bæredygtige fysiske rammer for læring og livskvalitet hos Egedals børn, unge, ældre og handicappede. Det kommer selvfølgelig til at koste økonomisk. Derfor har vi i Byrådet også besluttet at øremærke penge, fx til et nyt plejecenter og plejeboliger, i kommunens budget, som vi sender i høring efter sommer-ferien," siger borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Salg af kommunale grunde til udvikling af nye byområder, energirenove-ring af kommunens bygninger og frigørelse af økonomiske midler ved mere rationel drift og vedligehold af skoler og plejehjem er nogle af de tiltag, der skal gøre det muligt at realisere de ambitiøse mål i "Investeringsplan2028."

"Vi vil gerne tiltrække nye virksomheder og borgere til Egedal for bl.a. at sikre det økonomiske fundament for vores investeringsplan, hvor vi har fokus på at frigøre midler fra mursten til egentlig velfærd. Det kræver, at vi kan tilbyde attraktive byområder og boliger til borgere i alle aldre, og at vi sikrer, at kommunens bygninger er i god stand og alle kvadratmetre udnyttes effektivt og klogt. Med investeringsplanen har vi bl.a. fokus på renovere og etablere cykelstier; modernisere og nytænke brugen af vores skoler og byggemodne nye områder i Egedal By og Smørum", forklarer borgmester Karsten Søndergaard.

Byrådet mødes til budgetseminar igen i slutningen af august, hvor bud-getmaterialet for 2020 og de konkrete forslag til prioritering af både in-vesteringer og besparelser bliver drøftet færdigt, inden budgettet sendes i offentlig høring i starten af september.

Publiceret 26 June 2019 06:14