Skal der opføres 200 boliger her? Det er noget af det som byudviklingsplanen lægger op til. Arkivfoto.

Skal der opføres 200 boliger her? Det er noget af det som byudviklingsplanen lægger op til. Arkivfoto.

Egedal-plan: Boliger ved skoler, mere erhverv, mere byliv

Byrådet er gået videre med en omfattende byudviklingsplan, der giver mulighed for betydeligt flere boliger og mere erhverv flere steder i Egedal..

Af
Finn Due Larsen

200 boliger der hvor Toftehøjskolen ligger i dag?

30-120 boliger der hvor Søagerskolen ligger i dag?

1200-1500 boliger i Egedal By. 500 boliger og 8.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri i Kildedal Syd.

Det er blot nogle af de mange mulige elementer i den byudviklingsplan, som byrådet netop har besluttet at gå videre med.

På sit møde onsdag aften vedtog politikerne uden debat planen, der giver mulighed for markant flere boliger og mere erhverv flere steder i Egedal Kommune.

Det er et omfattende katalog, der også giver mulighed for 600 boliger i Nordbyen, 36.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri i Kong Svends Park og 200 boliger i Veksø Syd. For blot at nævne nogle af eksemplerne - man kan læse den fulde tekst til byudviklingsplanen på kommunens hjemmeside.

Det er en plan, der vil være et kæmpe løft til de mindre bysamfund, siger Ib Sørensen. Arkivfoto.

Det er en plan, der vil være et kæmpe løft til de mindre bysamfund, siger Ib Sørensen. Arkivfoto.

S: Et kæmpe løft

Ib Sørensen (Soc.), formand for planudvalget, lægger ikke skjul på sin begejstring over planen. Han ser store perspektiver i forhold til det samlede overblik på kommunen:

"Det er en plan, der vil være et kæmpe løft til de mindre bysamfund. Som vil give nyt liv til vores stationsbyer."

På byrådsmødet forklarede han, at byudvklingsplanen er en udløber af den planstrategi, der næsten lige er vedtaget:

"Til arbejdet med kommuneplanen efter sommerferien er det godt grundmateriale til at gå videre med. Et godt arbejdspapir."

På planudvalgsmødet 13. juni blev byudviklingsplanen anbefalet med en bemærkning om, at omdannelsen af arealerne Søagerskolen og Toftehøjskolen, i henhold til anvendelse og afsætningsstrategi, ikke er fastlagt endnu.

Kan ændres løbende

Det er langt fra givet, at alle planer realiseres præcis som beskrevet i byudviklingsplanen. Nogle af planerne er allerede i gang med at blive realiseret, andre er skrevet ind som mål, og byudviklingsplanen vil blive fulgt nøje og skal fremlægges til vurdering hvert kvartal, med mulighed for løbende ændringer.

Formålet med planen er, som det fremgår af indstillingen, "at give byrådet overblik over de områder i Egedal, hvor der er planlagt eller foregår byudvikling, og de visioner og overvejelser og beslutninger, der allerede foreligger for byudviklingen som helhed og for de enkelte områder."

Som der videre står fra administrationen i indstillingen til politikerne:

"Byudviklingsprogrammet er både tænkt til brug i den politiske beslutningsproces, og som et værktøj til administrationen i planlægningen og udførelsen af byudviklingen."'

V: Flot arbejde

Planen er en udløber af Kommuneplan 2017, hvor der er udlagt byudviklingsarealer på tilsammen 350 hektar, hvor det meste knytter sig til de fire stationsbyer.

Indenfor den 12-årige planperiode er der mulighed for udvikling af omkring 130 hektar til bolig, 80 hektar til både bolig og erhverv, 50 hektar til erhverv og 90 hektar til ferie og oplevelse.

"Det er en spændende og omfattende sag", sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) på byårdsmødet.

Han opfordrede tilhørerne til at kigge på det bilag, der er lavet for byudviklingsplanen.

"Det er rigtigt flot arbejde, der er lavet her", sagde han.

Du kan læse hele byudviklingsplanen som bilag på kommunes hjemmeside. Gå direkte til linket HER.

Publiceret 28 June 2019 06:01