Stenløse Private Skovbørnehave, der råder over fem pædagoger og er normeret til 30 børn i 3-5 års alderen, må efter alt at dømme flytte fra Dam Enge. Foto: KT

Stenløse Private Skovbørnehave, der råder over fem pædagoger og er normeret til 30 børn i 3-5 års alderen, må efter alt at dømme flytte fra Dam Enge. Foto: KT

Helt ude i skoven: Egedal Kommune og privat Stenløse-skovbørnehave i strid om placering

Stenløse Private Skovbørnehave kan ikke længere få dispensation til at blive på Dam Enge 1 i Stenløse. Nu klager børnehaven til Planklagenævnet, mens kommunens forvaltning skal se nærmere på forholdene

Af
Kenneth Tanzer

“Vi er så glade for vores nye base, som danner rammen om en grøn hverdag, der styrker børnene."

Glæden var stor hos Stenløse Private Skovbørnehave, da man i starten af 2018 kunne offentliggøre indflytningen på Dam Enge 1 i Stenløse.

Men i dag er glæde afløst af stor frustration, for den lokale skovbørnehave, der i øvrigt også er Danmarks ældste, bliver fra august 2020 smidt på gaden.

Egedal Kommune har nemlig meddelt, at man ikke længere vil give dispensation til at skovbørnehaven kan benytte ejendommen på Dam Enge 1 i det såkaldte "Frydensberg Erhvervsområde".

"Hvis børnehaven får lov til at ligge i området, så vil erhvervsvirksomhederne blive pålagt nogle strenge krav i forhold til deres aktiviteter. Det kan få den konsekvens, at de bliver nødt til at flytte fra området," lyder begrundelsen fra Egedal Kommune.

Hos Stenløse Private Skovbørnehave har bestyrelsesformand Claus Skovmand svært ved at forstå beslutningen.

"Nu har vi haft noget tid til at fordøje det, men vi er stadig i chok. Det er dybt problematisk, og i første omgang lød meldingen, at vi allerede skulle være væk fra Dam Enge inden 1. august i år. Det er så blevet rykket ét år, men vi har efterfølgende fået af vide, at det var en fejl, at vi i første omgang fik dispensation til at være på Dam Enge," siger Claus Skovmand og fortsætter:

Var en formsag

"Vi brugte ellers 150.000 kr. på indretning, hvilket er sket i samråd med Egedal Kommune. Vi skulle blot som en formsag ansøge om dispensation til at kunne bruge indendørsfaciliteterne i forbindelse med dårligt vejr og toiletbesøg. Det specielle i sagen er, at kommunen pludselig, og uden at høre os på forhånd, beslutter, at vi faktisk overhovedet ikke må være på Dam Enge, som ellers blev meddelt. Nu står vi i en usikker situation, hvor vi ikke kender vores fremtidige base. Det bringer os ind i en usikker periode i forhold til at tiltrække nye børn og fastholde de nuværende".

Claus Skovmand har svært ved at se, at skovbørnehavens kortvarige tilstedeværelse om morgenen og aftenen pludselig skal udløse et miljøkrav.

"Det virker besynderligt. Frydensberg-området er et blandet erhvervs- og parcelhusområde. Der er jo adskillige parcelhuse i kvarteret, og privatskolen og gymnasiet er på den anden side af vejen, som i lige så høj grad er beskyttelsesværdige," siger Claus Skovmand.

Hele sagen har nu fået børnehaven til at reagere.

Bækholmvej i spil

"Vi har klaget over Egedal Kommune til Planklagenævnet. Vi klager over afgørelsen, og så klager vi over, at vi ikke er blevet partshørt," siger Claus Skovmand.

Udsigten til at stå uden fast base med opsamlingssted har også fået skovbørnehaven til at trække i arbejdstøjet og finde andre alternativer.

Senest har man sendt en ansøgning til Egedal Kommune om at få dispensation til at opholde sig i spejderhytten på Bækholmvej 29 i Stenløse. Administrationen vurderer, at stedet er velegnet i forhold til andre løsninger, men området er ikke udlagt til at huse en børneinstitution medmindre lokalplanen ændres.

Nu har et enigt Økonomiudvalg i Egedal Kommune besluttet, at forholdene omkring skovbørnehaven skal revurderes af forvaltningen med henblik på fornyet politisk behandling. Indtil da må skovbørnehaven tage plads på pinebænken.

"Vores første prioritet er at blive på Dam Enge, hvor vi har etableret os og har en god central placering. Hvis kommunen holder fast i, at vi skal flytte, så er det en streg i regningen, men så er Bækholmvej 29 vores anden prioritet - hvis det altså kan lade sig gøre. Jeg håber, at vi sammen med kommunen kan finde en brugbar løsning," siger Claus Skovmand.

Ole B. Hovøre (V), næstformand i Planudvalget i Egedal Kommune, er glad for, at forvaltningen tager sagen til revurdering.

Flere åbne spørgsmål

"Der er ting i denne sag, som vi skal have belyst og behandlet nærmere, inden vi træffer en politisk beslutning - ikke mindst i forhold til Bækholmvej, hvor vi muligvis snakker en ny lokalplan, hvis spejderne og skovbørnene skal dele tilholdssted. Der er flere åbne spørgsmål i det her - også økonomisk," siger Ole B. Hovøre, der ikke har de store kommentarer til skovbørnehavens klage til Planklagenævnet.

"Det er de i deres gode ret til at gøre. De har ønsket at blive på Dam Enge, men det ser ikke ud til at være muligt. Min egen holdning er også, at placeringen af en skovbørnehave i et industrikvarter ikke er helt optimalt," siger Ole B. Hovøre.

Publiceret 18 July 2019 11:56