Detailhandelen, som her i Egedal Centret, skal styrkes, og du kan være med til at præge debatten om hvordan. Arkivfoto.

Detailhandelen, som her i Egedal Centret, skal styrkes, og du kan være med til at præge debatten om hvordan. Arkivfoto.

Kalder til borgermøde: Kommunen vil styrke indsatsen for butikslivet

Vigtigt at vi bakker op om de lokale erhvervsdrivende, siger udvalgsformand. Borgermøde 15. august

Af
Finn Due Larsen

Egedal Butikslivet i Egedal skal styrkse, bevares og udvikles. Sådan lyder meldingen fra Egedal Kommune, som derfor vil sætte fokus på Egedals detailhandel henover efteråret.

Baggrunden er, at detailhandlen er under forandring, ikke bare i Egedal, men på landsplan. Flere undersøgelser viser, at nethandlen er stigende, og de handlende efterspørger større indkøbsområder med et bredere udbud af butikker og mulighed for oplevelser i forbindelse med shopping.

Det betyder, at særligt mindre bymidter og centre risikerer at miste handel og måske helt forsvinde i de kommende år. Det er en af konklusionerne i den analyse af detailhandlen, som kommunen har fået udarbejdet i foråret 2019, og som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen.

Byrådet i Egedal har derfor besluttet, at der skal sættes fokus på detailhandel i Egedal i løbet af efteråret 2019, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

"Det er vigtigt, at vi bakker op om de lokale erhvervsdrivende, så vi sikrer, at de har de mest optimale rammer for at blomstre og udvikle sig her i Egedal. Derfor er jeg glad for, at vi i byrådet har valgt at sætte fokus på netop detailhandlen", siger Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Borgermøde

Arbejdet skydes i gang med et åbent borgermøde for borgere, foreninger og erhvervsliv i Egedal. Mødet om kommunens detailhandel finder sted den torsdag den 15. august kl. 19.30-21.45 i byrådssalen på Egedal Rådhus.

Borgermødet kommer til at foregå i to dele, hvor første del handler om de overordnede mål og rammer for detailhandlen og præsentation af detail-handelsanalysen. Anden del af mødet handler specifikt om et planforslag, der lægger op til at koncentrere kommunens større udvalg-svarebutikker på Valdemarsvej i Ølstykke og konkret giver mulighed for yderligere en stor udvalgsvarebutik, kontor og bilvaskehal.

Planforslagene er i offentlig høring til 26. august.

"Jeg er glad for, at vi kan styrke detailhandelen i kommunen, så borgerne får bedre mulighed for at gøre deres indkøb lokalt", siger Ib Sørensen (Soc.), formand for planudvalget.

Tilmelding til borgermødet foregår pr. mail til: erhverv@egekom.dk senest den 13. august, oplyser Egedal Kommune i pressemeddelelsen.

due

Publiceret 06 August 2019 11:44