Mindeord: Poul Bech

Tidligere formand for Ølstykke Badminton Club er gået bort, 76 år. Den nuværende formand har sendt dette mindeord

Af
Svend Aage Sørensen

formand for Ølstykke Badminton Club:

Mangeårigt æresmedlem, tidligere formand for Ølstykke Badminton Club, Poul Bech, er afgået ved døden, 76 år gammel, efter kortere tids sygdom.

Poul var var om nogen drivkraften, ildsjælen, organisatoren til at Ølstykke Badmintonhal i dag eksisterer. Poul var en del af et haludvalg fra starten af 70érne, der begyndte at presse på for at få opført en badmintonhal. Dette er ikke noget man bare får etableret.

Masser af møder med Ølstykke Kommune blev afholdt. For ligesom at prøve at presse på, etablerede ØBC i slutningen af 1974 investeringsbeviser for at få samlet penge ind til en badmintonhal. Alle ØBC medlemmer fik tilbuddet.

Man fik indsamlet mellem 60-65.000 kroner. Da kommunen til sidst fik vedtaget anlægsinvesteringen, og vedtog at hallen ville blive opført, fik ØBC lov til at beholde donationerne til brug for tilbehør i badmintonhallen. Poul og en anden ildsjæl arbejdede hårdt på at etableret div. skabe med mere. I ØBC folkemunde blev de kaldt Dupond og Dupont.

2. sal skulle aldrig have været etableret, men Poul synes der var lidt for højt til loftet og pressede på. Og så blev 2. sal også en realitet. Herefter lavede de så skillerum på anden sal til alle afdelingerne med aflåste døre, skillevæg til mødelokale og kontor med videre. 28. oktober 1978 blev Ølstykke Badmintonhal så indviet.

Poul blev i 1978 udnævnt til æresmedlem i Ølstykke Badminton Club og i 1979 fik Poul, også meget fortjent, Ølstykke Kommunes lederpris. Poul var altid en del af enten udvalg eller bestyrelse. Fra 1983 til 1987 var Poul tillige formand for ØBC. I starten af nullerne måtte Poul trække sig helt fra badmintonspillet på grund af sygdom. Poul sov stille ind lørdag den 27 juli 2019.

Æret være Poul Bechs minde.

Publiceret 12 August 2019 09:01