Egedals borgmester Karsten Søndergaard under Lars Løkkes valg-besøg på Plejecenter Egeparken i Egedal. Nu er Egedal Seniorråd på banen med en række ønsker og udvidelsesforslag til det kommende budget.

Egedals borgmester Karsten Søndergaard under Lars Løkkes valg-besøg på Plejecenter Egeparken i Egedal. Nu er Egedal Seniorråd på banen med en række ønsker og udvidelsesforslag til det kommende budget.

Forsinket budget eller ej: Egedal Seniorråd accepterer ikke flere serviceforringelser

Egedal Seniorråd melder klart og offensivt ud i forhold til ønsker og forventninger til det kommende "Budget 2020"

Som Lokalavisen Egedal kunne beskrive i sidste uge, så har Folketingsvalget udskudt den kommende budgetproces i Egedal og andre kommuner til 5. november.

Men selvom regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) først nu skal til at forhandle rammerne på plads for kommunernes økonomi, så er Egedal Seniorråd allerede på banen med en klokkeklar udmelding til de lokale Egedal-politikere.

"Vi accepterer ikke serviceforringelser på ældreområdet af nogen art - tværtimod. Vi (Seniorrådet, red) ser meget gerne, at mange af de serviceforringelser og nedskæringer gennem de sidste år bliver tilbageført på området. Det bliver interessant at se, om regeringen i den kommende "Finanslov 2020" indfrier sine valgløfter om, at ældreområdet vil blive tilgodeset," lyder det fra Bjarne Larsen, Seniorrådets formand, i en pressemeddelelse.

Seniorrådet håber på, at der kan blive set på ønsker og udvidelsesforslag i forbindelse med den kommende budgetlægning på ældreområdet.

Mange budget-ønsker

"Demenskoordinator - den to-årige ansættelse udløber ultimo 2019. Ansættelsen ønskes forlænget. Vi ønsker også en videreførelse af Spisevenne-ordningen, og så ønsker vi trivsel for Egedal Kommunes ældre borgere. Årlig skovtur og/eller årlig festmiddag i Ølstykke hallen, som det tidligere har været praktiseret. Med egenbetaling som en del af de samlede udgifter," lyder nogle af ønskerne fra Seniorrådet, som også gerne ser et øget fokus på værdighedsmilliarden og de såkaldte §18-midler.

"Værdighedsmilliarden går fra pulje til bloktilskud, det vil sige fremover i kommunens kasse og ikke mere konkret til det reelle formål. Det bør fremover indgå som en teknisk korrektion og tilgå i sin helhed det reelle formål. I forhold til §18-midler, så er det vores ønske, at det samlede generelle tilskud bevilges fuldt ud til det af staten fastsatte formål, cirka. 1 mill. kr. - og ikke som i dag kun cirka halvdelen. Resten går i Egedal Kommunes kasse," lyder det fra seniorrådet.

Også de ældres bolig-situationen får et par ord med på vejen.

"Vi ønsker, at Egedal Kommune fremmer og medvirker kraftigt til, at der gives mulighed for snarlig etablering af et passende antal seniorboliger, og som er fordelt i hele Egedal Kommune. Det være sig ejer-, leje- eller andelsboliger. Gerne med mulighed for fælleshus. Vi ser frem til det nye plejecenter, der i de kommende år bygges i Egedal By ved Rådhuset. Vi bliver ret så mange flere ældre i Egedal kommune i de kommende år, og det forpligtiger," lyder det fra seniorrådet.

Publiceret 14 August 2019 06:06