På baggrund af, at der ikke kan gives dispensation til etablering af ny hjemmeplejeenhed ved Kulturhuset i Smørum, bliver byggeriet nu forsinket.

På baggrund af, at der ikke kan gives dispensation til etablering af ny hjemmeplejeenhed ved Kulturhuset i Smørum, bliver byggeriet nu forsinket.

Modul-byggeri kan ikke opføres ved kulturhuset: Nu må Smørums hjemmepleje vente et helt år

Der kan alligevel ikke gives en dispensation til modulbyggeriet, der skal huse hjemmeplejen i Smørum. Udarbejdelsen af et nyt plangrundlag vil medføre en forsinkelse af byggeriet på cirka et år

Af
Kenneth Tanzer

Hjemmeplejen i Smørum må efter alt at dømme væbne sig med tålmodighed, når det handler om deres fremtidige placering.

Egedal Kommune kan nemlig meddele, at det planlagte modul-byggeri, der skal huse hjemmeplejen med en placering ved siden af Smørum Kulturhus, er løbet ind i et ærgerligt problem.

"Efter at have projekteret modulbyggeriet har det imidlertid vist sig, at bygningen ikke kan indplaceres som forventet i det oprindelige projekt. Dette skyldes blandt andet, at der skal være en afstand på fem meter imellem modulbyggeriet og Smørum Kulturhus på grund af brandsmitte, på grund af lovbestemt afstand til kælderskakten samt for etablering af adgangsforhold til modulbyggeriet," skriver administrationen i sagsfremstillingen til kommunens Planudvalg.

Det nævnes endvidere, at modulerne har en fast længde på 4 x 12 meter, hvilket medfører, at en del af byggeriet ligger i lokalplanens "delområde C", som er fastlagt til park, hvor der ikke må bygges.

Der kan ikke dispenseres fra lokalplanen til denne placering, og derfor skal der udarbejdes lokalplantillæg og kommuneplantillæg. Ifølge administrationen er det heller ikke muligt at placere modulbyggeriet andre steder i lokalplanområdet uden at udarbejde lokalplantillæg eller en helt ny lokalplan.

Torsdag var sagen til politisk behandling i Planudvalget, hvor det blev besluttet, at der nu skal udarbejdes et nyt plangrundlag, der muliggør en ny placering med indflytning medio 2021.

Ny placering

"Nu skal vi i gang med at finde en ny placering, og det skal være i Smørum-området. Det er hele ideen med en udkørende hjemmepleje, så vi leder efter en central placering," siger Ib Sørensen (A), formand for Planudvalget.

Han lægger ikke skjul på, at han gerne havde set modul-byggeriet blive en realitet.

"Det er altid ærgerligt, når noget falder til jorden på den måde. Også fordi vi havde fundet en god placering, men den slags sker. Det er set før," siger Ib Sørensen.

Da Søsagerskolen forventes fraflyttet medio 2021, skal lokalplanarbejdet igangsættes snarest muligt i løbet af efteråret, således at en endelig lokalplan er vedtaget inden sommerferien 2020 og byggeriet kan gå i gang.

Hjemmeplejen i Smørum flyttede for to måneder siden fra Kratkær til Søagerskolens tidligere SFO-lokaler, hvorfor forsinkelsen ikke medfører et akut behov for at finde nye lokaler til hjemmeplejen.

Dog kommer det til at betyde, at hjemmeplejen skal være placeret et år længere i lokalerne end oprindeligt forventet.

Publiceret 17 August 2019 05:07