Hvad skal der ske med Toftehøjskole-grunden, når skolen sættes til salg i 2023. Det skal Egedals politikere nu blive enige om. Arkivfoto

Hvad skal der ske med Toftehøjskole-grunden, når skolen sættes til salg i 2023. Det skal Egedals politikere nu blive enige om. Arkivfoto

Toftehøjskolen i Ølstykke sælges i 2023: Nu skal politikerne finde frem til, hvad de vil med området

Processen med at sælge Toftehøjskolen til byudviklingsformål er sat på skinner, og alt fra boliger til rekreative anlæg kan komme i spil. I Smørum tyder alt på et bolig-projekt på Søagerskolen

Af
Kenneth Tanzer

De lokale Egedal-politikere er i fuld gang med den omfattende skole-proces, hvor Toftehøjskolen i Ølstykke og Søagerskolen skal sælges og omdannes til nye formål.

Senest har politikerne i både kommunens Planudvalg og Økonomiudvalg vedtaget en række parametre, som der skal tages højde for i den videre proces - en proces, der lægger op til et salg af Søagerskolen i 2022, mens Toftehøjskolen skal sælges i 2023.

Men det store spørgsmål er, hvad politikerne i Egedal Kommune nu har af planer for de to ejendomme.

"Med det aktuelle marked, vurderes det umiddelbart som mest fordelagtigt set i forhold til salgsprisen, hvis de to skoler omdannes til boligbyggeri, men der kan være et ønske om at arbejde for en mere blandet anvendelse i form af kommunale funktioner, etablering af andre byfunktioner eller rekreative anlæg," lyder det fra kommunens administration.

Her ses tidsplanen og køreplanen for salgene af henholdsvis Toftehøjskolen og Søagerskolen. Skitse fra Egedal Kommune

Her ses tidsplanen og køreplanen for salgene af henholdsvis Toftehøjskolen og Søagerskolen. Skitse fra Egedal Kommune

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V) erkender da også, at flere muligheder kan komme i spil på henholdsvis Toftehøjskolen og Søagerskolen.

"Det peger i retning af et bolig-projekt på Søagerskolen, men i forhold til Toftehøjskolen, så er det mere åbent, for vi har også en helhedsplan for Ølstykke Stationsby at tage højde for. Vi skal sætte os ned og finde frem til, hvad vi vil med Toftehøj-grunden og hele området. Den proces er vigtig, og vi skal ikke træffe forhastede beslutninger," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Politisk uenighed

Selvom salgs-processen nu er sat på skinner, så kommer de to skole-bygninger til at stå tomme i længere tid. Derfor er det også vedtaget i både Planudvalget og Økonomiudvalget, at der kan arbejdes med midlertidige aktiviteter i områderne, indtil skolerne er klar til salg. Beslutningen er truffet med henblik på at skabe liv og aktivitet i de to områder.

Men ét forslag fra administrationen mødte alligevel politisk uenighed i Planudvalget. Forslaget gik på, at der imens skolerne står tomme ikke gives mulighed for etablering af private skoler, daginstitutioner og lignende i lokalerne, men at de i perioden midlertidigt kan benyttes til egne kommunale formål.

Punktet og udlægningen fik opbakning fra Socialdemokratiet, mens et flertal bestående af Venstre, Konservative og løsgænger Ulrik John Nielsen ikke ønskede at anbefale punktet.

I Økonomiudvalget fremsatte borgmester Karsten Søndergaard dog et ændringsforslag, der betød, at punktet udgik med den tilføjelse, at hjemmeplejen midlertidigt placeres på Søagerskolen og fraflytter senest samtidig med eleverne.

Dermed er det altså stadig en mulighed, at eksempelvis den kommende Ølstykke Privatskole kan benytte Toftehøjskolen midlertidigt, hvis det skulle blive aktuelt, men hele formuleringen vækker undren hos Johan-Benjamin Spendrup Hahn, der er blandt initiativtagerne til den nye privastskole.

"Vi er stadig i dialog med borgmesteren om at finde en egnet skole-placering i Ølstykke. Forhåbentlig kan vi snart melde noget ud, så Toftehøjskolen er umiddelbart ikke aktuel for os, men vi undrer os over formuleringen, hvor man gør det klart, at man ikke vil have os ind på Toftehøjskolen. Det finder vi underligt," siger Johan-Benjamin Spendrup Hahn.

Forkert signal

I det hele taget tyder det på, at der er forskellige holdninger til, hvordan eksempelvis Toftehøjskolen skal og kan benyttes midlertidigt, når eleverne skolen lukker næste år.

"Skulle der komme en henvendelse fra foreninger eller andre, som ønsker at benytte Toftehøjskolen midlertidigt indtil salget er gennemført, så lytter vi gerne til det, men vi vil ikke være opsøgende. I forhold til Ølstykke Privatskole, så ville det være forkert, hvis de rykkede ind på Toftehøjskolen, når vi lige har besluttet at lukke en skole på grunden. Det ville være et forkert signal at sende, når vi ikke selv kan bruge bygningen," siger Karsten Søndergaard.

Publiceret 23 August 2019 16:14