Stridens kerne - Ganløse Fritids- og Ungdomsklub. Arkivfoto.

Stridens kerne - Ganløse Fritids- og Ungdomsklub. Arkivfoto.

Flytning af Ganløse-klub: Følelserne på højkant i Egedal-byråd

Skarpe indlæg fra flere sider, da flytningen af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub til Ganløse Skole faldt helt på plads onsdag aften

Af
Finn Due Larsen

"Jeg minder om, at dette punkt handler om hvordan flytningen af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub skal foregå, ikke om vi skal flytte klubben. Det besluttede vi allerede ved vedtagelsen af budgettet for 2019."

Ordene fra borgmester Karsten Søndergaard (V) faldt på byrådsmødet onsdag aften, efter en længere, skarp ordveksling. Hvorefter borgmesteren - der jo også er byrådsformand og ordstyrer - fandt det på sin plads at minde om hvad det egentlig var for et punkt der blev behandlet på dagsordenen.

Det kom han til at gentage igen, og også Carina Buurskov (V) og Charlotte Haagendrup (Kons.) bragte en påmindelse på banen om det der egentlig skulle besluttes. Men opfordringen synes ikke at have den store effekt.

Følelserne var tydeligt på højkant hos flere, blandt andre hos løsgænger og Ganløse-borger Ulrik John Nielsen-.

Ikke byens ønske

Efter indlæg fra Carina Buurskov og Lasse Nørreskov (Soc.), hvor det blev forsikret om at den gode pædagogik nok skal følge med over skolen, at der har været god dialog med borgere og personale, og at det handler om indhold og ikke placering, sagde han:

"Jeg hører nogle helt andre historier i byen. Mange er kede af at klubben nu skal blive på skolen – i ”en anden bygning”, siger man, ja, men det er stadig skolen. Det ødelægger noget for Ganløse bymidte. Det her er ikke Ganløse bys ønske."

Niels Lindhard Johansen (Kons.) og Rikke Mortensen (Rad.), der også er Ganløse-borgere, luftede også stærk bekymring:

"Der er ikke noget galt i at sige nej til det her, med den formulering at det både pædagogisk og økonomisk ikke er særligt hensigtsmæssigt. Jeg kritiserer ikke det arbejde der er lavet, men det har været en bunden opgave", sagde Niels Lindhardt Johansen, mens Rikke Mortensen især var bekymret for spejdernes fremtid.

"Det er synd for alle"

Indlæggene affødte skarpe modsvar fra både Ole B. Hovøre (V) og Charlotte Haagendrup. Ole B. Hovøre kritiserede de Radikale for ikke at have spurgt ind til økonomien i udvalgs-behandlingen, og Charlotte Haagendrup gik i rette med Ulrik John Nielsen:

"Jeg tror ikke nogen forældre omkring Søager og Toftehøj har klappet i hænderne. Nu har vi taget ansvar, hvor vi gør noget ved bygningerne. Vi kan godt stille os op og sige ”det er også synd”, og hvad ved jeg. Men jeg gider ikke blive skudt i skoene, at det er mest synd for Ganløse. Det er synd for alle, men jeg synes der har været en god inddragelses-proces, og nu må vi altså arbejde sammen om at få det til at fungere."

Til slut stemte byrådet om det, flere efterhånden havde glemt egentlig var udgangspunktet. Nemlig hvordan flytningen skal udmøntes. Her var fire imod - Ulrik John Nielsen, Rikke Mortensen (Rad.), Helle Anna Elisabeth Nielsen (Rad.) og Niels Lindhardt Johansen (Kons.), mens 16 stemte for. Jens Skov (SF) var fraværende.

ADHD-grupper

Og det der blev besluttet - ja, det var et valg mellem to scenarier for flytningen af klubben. I administrationens indstilling lyder det blandt andet:

"I scenarie 2 vil ADHD-grupperne blive spredt på tre forskellige placeringer. De ældste to grupper placeres tæt på alderssvarende elever fra almenskolen, mens de to yngste grupper placeres som en samspillende enhed i Q2, hvor 3. til 5. klasserne er i dag. I udearealet mellem de tre yngste grupper vil der blive etableret et skærmet udeareal. "

Publiceret 29 August 2019 08:25