Den østlige del af Spejderengen i Ølstykke, det vil sige arealet mellem hytterne og Udlejrevej/Frederiksborgvej, kan blive tilholdsstedet for den nye privatskole. Foto: KT

Den østlige del af Spejderengen i Ølstykke, det vil sige arealet mellem hytterne og Udlejrevej/Frederiksborgvej, kan blive tilholdsstedet for den nye privatskole. Foto: KT

Ølstykke Privatskole har fundet sin ønskede placering: Vil bygge skole på den østlige del af Spejderengen

Initiativtagerne til Ølstykke Privatskole har henvendt sig til Egedal Kommune med ønsket om at købe den østlige del af Spejderengen i Ølstykke. Torsdag aften skal politikerne i kommunens planudvalg tage stilling til henvendelsen

Af
Kenneth Tanzer

Hvis ellers planudvalget og byrådet i Egedal Kommune giver grønt lys, så bliver den nye Ølstykke Privatskole opført på den østlige del af Spejderengen i Ølstykke, nærmere betegnet arealet mellem hytterne og Udlejrevej/Frederiksborgvej.

Arealet er nemlig ét af to placerings-forslag, som initiativtagerne til Ølstykke Privatskole har udset sig som base for byens kommende skole. Arealet, der er ejet af Egedal Kommune, skal efter planen købes af Ølstykke Privatskole, ligesom der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplanstillæg for matriklerne i Udlejre by.

Privatskolen har som et alternativ peget på at købe alle kommunens grunde på Spejderengen og leje dem ud til Egedal Kommune/brugerne af grunden, men alt tyder på, at Egedal Kommune arbejder ud fra det første forslag om den østlige del af Spejderengen. Et område, som i øvrigt udgør et ubebygget areal på cirka 18.000 kvadratmeter.

Nærmiljøet er vigtigt

"Når vi i Ølstykke Privatskole kan se muligheder i den kommunale grund på den østlige del af Spejderengen (Forslag 1, red) og i alle de kommunale grunde på Spejderengen (Forslag 2, red), skyldes det, at vi med denne placering kan få vores ønsker og prioriteringer opfyldt. Vi har over en længere periode afsøgt området omkring Ølstykke Stationsby og Udlejre for mulige placeringer af Ølstykke Privatskole, fordi for os er placeringen i nærmiljøet, tæt på Ølstykke Stationsby/Udlejre, vigtig, da det er her, vi bor. Vi ønsker en placering, som via sikker skolevej kan nås af mange, og hvor Ølstykke Privatskole får en central placering i forhold til den videre udvikling af Ølstykke by. Uagtet om forslag 1 eller 2 imødekommes fra politisk side, vil en placering her bedst matche vores ønsker samt de ønsker, Egedal Kommune i vores dialog med dem er fremkommet med," skriver Ølstykke Privatskole i deres henvendelse til Egedal Kommune.

Ølstykke Privatskole arbejder med en ambitiøs tidsplan, hvor der fra april 2020 starter Mini-SFO med de kommende 0. klasser på Ølstykke Privatskole, og hvor resten af skolen skal være klar til opstart i august 2020 i midlertidige lokaler, og først ultimo 2021/primo 2022 vil de permanente bygninger være klar til indflytning.

Det fremgår også, at støtteforeningen vil udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg ved brug af konsulenter, således at projektet ikke påvirker kommunes øvrige prioriterede planer. Udarbejdelse af lokalplanen vil ske med respekt af de nuværende spejderaktiviteter i området.

"Det er vigtigt for os at være i tæt samarbejde med de nuværende brugere af Spejderengen – og vi ser skolen som en mulighed for at videreudvikle Spejderengen og gøre den endnu mere attraktiv for nuværende og kommende brugere. Ved udviklingen og udformningen af udeområderne ønsker vi en tæt dialog med spejderne, FDF/FPF og DUI, så mulige ønsker som fx shelter, bålhytte eller andet kan indtænkes tidligt i processen. Ved at placere skolen ved siden af Spejderengens brugere tydeliggør vi også FDF/FPF, DUI og spejderne som mulig fritidsaktivitet. Da de bygninger, fritidsbrugerne bruger i dag, er i mindre god stand, kunne det med fordel tænkes ind, at de midlertidige pavilloner, som vi vil bruge, kunne bruges til fritidsbrugerne også," skriver Ølstykke Privatskole.

Egedals Planudvalg skal som det første udvalg tage stilling til et eventuelt salg af Spejderengen. Det sker torsdag aften, og derefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Publiceret 10 September 2019 14:50