Ældreområdet i Egedal er under pres, lyder det fra seniorrådet. Derfor skal partierne i højere grad have et ældre-fokus i det kommende budget. Arkiv

Ældreområdet i Egedal er under pres, lyder det fra seniorrådet. Derfor skal partierne i højere grad have et ældre-fokus i det kommende budget. Arkiv

Egedal Seniorråd om partiernes børne-fokus i budgettet: "Det gør os utrygge"

Det falder ikke i god jord hos Egedal Seniorråd, at Venstre og SF i Egedal ikke nævner ældreområdet i deres budget-prioriteringer

Som Lokalavisen Egedal har beskrevet på det seneste, så er Venstre og SF i Egedal kommet på banen med deres ønsker og prioriteringer for det kommende Egedal-budget.

Begge partier er således enige om at bruge midler på at styrke indskolingen i kommunens folkeskole i form af den såkaldte "2-lærerordning".

"Vi vil i vores forhandlinger med Egedals øvrige partier arbejde på muligheden for over en periode at tilføre ressourcer til indskolingerne i Egedal, således at der vil være to voksne omkring de mindste børn i vores folkeskole. Det mener vi, vil være med til at sikre den bedst mulige start på skolelivet," lød det for nylig fra Venstre-formand Anders Bo Larsen.

Men kursen hos de to partier vinder ikke point hos Egedal Seniorråd.

Under pres

"Vi har noteret os, at de to partier taler meget om småbørn/daginstitutioner og om skolebørn. Vi bemærker med undren, at ingen af de to partier nævner ældreområdet - overhovedet," siger Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd, i en pressemeddelelse.

"Vi er stærkt utrygge ved, at ingen af de to partier tilsyneladende ikke interesserer sig for kommunens ældre, som jo i høj grad er med til at sikre kommunens drift via de betydelige skatter. Vi alle betaler herunder skat af pensionsordninger, som mange heldigvis har sikret sig gennem et langt arbejdsliv," siger Bjarne Larsen, der gør opmærksom på, at Egedals ældreområde er under pres.

"Antallet af 75 til 84-årige stiger med 27,4 procent i budgetperioden 2020-2023. Antallet af 85+ - årige stiger i samme periode med 56,2 procent, mens antallet af 6 til 16-årige (skolebørn) falder med 4,5 procent. Hvem sagde pres og på hvilket område?? Vi går selvfølgelig ud fra, at disse tal (fra Egedal Kommunes befolkningsprognose) pr. automatik på forhånd er indregnet i de kommende års budgetter, således at den demografiske udvikling ikke kommer til at berøre serviceniveauet. Alligevel er det vigtigt for os at fastholde, at serviceniveauet på ældreområdet ikke tåler forringelser, men at vi meget gerne ser forbedringer," siger Bjarne Larsen.

Han ser frem til, at alle byrådets partier og medlemmer også fokuserer på ældreområdet

"Det ser vi frem til, så det ikke alene er børn og unge, der får bedre velfærd og bedre vilkår. Ældreområdet er et lige så vigtigt område som skole- og daginstitutionsområdet. Selv om det ikke er valgår, er det nødvendigt for partierne at være opmærksomme på, at kommunen hele vejen rundt skal sikre sine borgere en tryg tilværelse uanset borgernes alder," siger Bjarne Larsen.

Publiceret 10 September 2019 06:21