For andet år i træk ender Egedal Kommune som nummer 92 i Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Mostphoto

For andet år i træk ender Egedal Kommune som nummer 92 i Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Mostphoto

Egedal skraber bunden i ny erhvervsundersøgelse: "Det er både ærgerligt og utilfredsstillende"

Egedal Kommune er placeret som nr. 92 i Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima

Egedal Kommune gentager en yderst skuffende placering i Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsklima.

Sidste år opnåede kommunen en bundplacering som nummer 92 ud af 93 kommuner, og i år ender man på samme placering.

”Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med vores placering i undersøgelsen. Vi har intensiveret vores dialog med virksomhederne i det forgangne år, og hører faktisk kun positive tilkendegivelser i hverdagen. Derfor tager vi også i år selv temperaturen på vores arbejde med erhvervslivet. Det sker i november, hvor vi sender et spørgeskema ud. Jeg vil allerede nu gerne opfordre alle vores virksomheder til at besvare spørgeskemaet,” siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

”Vi har de senere år holdt to årlige rundbordssamtaler for vores virksomheder. Efterårets rundbordssamtale er fastsat til den 19. november, og der håber jeg meget at nogle af de virksomheder, som ikke har deltaget før, også vil møde op," siger Charlotte Haagendrup i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Heller ikke borgmester Karsten Søndergaard er tilfreds med resultatet.

”Vi har brugt en del energi på rundbordssamtaler med virksomhedsledere, opsøgende virksomhedsbesøg og uddannelse af egne medarbejdere til at imødekomme virksomhederne bedre. Vi kan ikke se resultaterne endnu og derfor strammer vi yderligere op for at imødekomme de behov virksomhederne har. Vi vil være en god kommune, at drive virksomhed i og derfor vil jeg nu tage initiativ til at vi intensiverer indsatsen,” siger Karsten Søndergaard, og slutter med en opfordring til de 46 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen:

Scorer lavt i information

”Tag endelig kontakt til mig, eller til vores erhvervsteam, hvis I brænder inde med forslag til forbedringer fra vores side – det tager vi meget gerne imod”.

I Egedal Kommune er der i alt registreret knap 1900 virksomheder. Det er kun 46 af dem, som har svaret på Dansk Industris undersøgelse. De 46 virksomheder dækker 663 ud af virksomhedernes samlet mere end 13.000 ansatte.

Undersøgelsen er en pejling af kommunernes erhvervsvenlighed indenfor 9 forskellige kategorier. Kategorierne dækker over så forskellige forhold som infrastruktur og uddannelse over til skatter og afgifter til kommunal sagsbehandling. Hertil kommer dialogen med kommunen og kommunens generelle image.

Egedals bedste placering i undersøgelsen er en 74. plads i kategorien "Kommunens image", der omfatter kommunens indsats og evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere.

Kommunens lavbeste placering i undersøgelsen er som nummer 93 i kategorierne ”Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden” og ”Information og dialog med kommunen”.

Publiceret 10 September 2019 12:25