Spejderengen i Ølstykke kan blive tilholdsstedet for den nye privatskole, men projektet skal stadig imødekomme en række krav og betingelser. Foto: KT

Spejderengen i Ølstykke kan blive tilholdsstedet for den nye privatskole, men projektet skal stadig imødekomme en række krav og betingelser. Foto: KT

Efter møde i kommunens Planudvalg: Vejen er banet for den nye Ølstykke Privatskole

Hvis initiativtagerne bag Ølstykke Privatskole kan levere et færdigt og detaljeret projekt, så kan Egedal Kommune give grønt lys til at sælge området ved Spejderengen

Af
Kenneth Tanzer

Spejderengen i Ølstykke kan komme til at huse byens nye privatskole.

Det står klart efter torsdagens møde i Planudvalget i Egedal Kommune.

Her blev det besluttet, at initiativtagerne bag Ølstykke Privatskole kan arbejde videre med et konkret projekt, der går ud på, at Egedal Kommune enten sælger hele Spejderengen eller noget af området til folkene bag den nye privatskole.

"Vi har nu givet dem tilsagn om forkøbsret til Spejderengen. De har selv peget på Spejderengen som en ønske-placering til deres nye skole, så vi har valgt at være imødekommende og give dem muligheden for at komme i mål med deres projekt. Når man tager i betragtning, at der er tale om et privat projekt, så har vi strakt os langt," siger Ib Sørensen (A), formand for Planudvalget.

Men det første spadestik til de nye skole-bygninger ligger dog ikke lige rundt om hjørnet. Med forkøbsretten følger nemlig en række krav og betingelser fra Egedal Kommune, ligesom der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplanstillæg for matriklerne i Udlejre by.

"Vi har sat rammerne og banet vejen for privatskolen, men nu skal de levere et grundigt, detaljeret og helt færdigt projekt, hvor der er taget højde for alt - lige fra trafikforhold og rådgivning til økonomi og jordbundsundersøgelse. Hvis de kan opfylde de krav og betingelser, så kan de købe grunden," siger Ib Sørensen.

Initiativtagerne bag Ølstykke Privatskole har allerede afleveret et udkast med to placerings-forslag til den nye skole.

To forslag i spil

Det ene handler om at købe det kommunale område i den østlige del af Spejderengen, nærmere betegnet arealet mellem hytterne og Udlejrevej/Frederiksborgvej, mens det andet forslag går på at købe alle kommunens grunde på Spejderengen og leje dem ud til Egedal Kommune/brugerne af grunden.

På nuværende tidspunkt vil Ib Sørensen dog ikke forholde sig til de to forslag.

"Så langt er vi slet ikke kommet. Jeg har ikke en holdning til de to forslag, for nu handler det i første omgang om at se, hvad privatskolen vender tilbage med i deres projekt," siger Ib Sørensen.

Selvom der venter folkene bag Ølstykke Privatskole et stort arbejde i det videre forløb, så er Johan-Benjamin Spendrup Hahn fra Ølstykke Privatskole lykkelig for beslutningen i Planudvalget.

"Vi har nu nået en milepæl. Forkøbsretten er et kæmpe skridt for os," siger Johan-Benjamin Spendrup Hahn og fortsætter:

"Vi har engageret os 100% i det her, og vi er blevet mødt med forståelse fra politikerne og kommunens administration. Det vil forhåbentlig fortsætte, for vi er langtfra i mål. Nu begynder det hårde arbejde, hvor vi blandt andet skal videre med investorer, men vi mærker en enestående opbakning fra lokalområdet, og det betyder rigtig meget. I øjeblikket er 410 børn skrevet op til skolen, så vi har fået blod på tanden til at komme videre med det her."

Hvorfor er Spejderengen jeres ønske-placering?

"Det er vigtigt at placere skolen i et nærmiljø, hvor børn trygt og sikkert kan komme til og fra skole. Der er sikre skoleveje til Spejderengen og videre til byens idrætsfaciliteter."

Johan-Benjamin Spendrup Hahn understreger også vigtigheden af at være i tæt samarbejde med de nuværende brugere af Spejderengen.

Vil udvikle området

"Vi ser skolen som en mulighed for at videreudvikle Spejderengen og gøre den endnu mere attraktiv for nuværende og kommende brugere. Ved udviklingen og udformningen af udeområderne ønsker vi en tæt dialog med spejderne, FDF/FPF og DUI, så mulige ønsker som eksempelvis shelter, bålhytte eller andet kan indtænkes tidligt i processen," lyder det fra Johan-Benjamin Spendrup Hahn.

Ølstykke Privatskole arbejder med en ambitiøs tidsplan, hvor der fra april 2020 starter Mini-SFO med de kommende 0. klasser på Ølstykke Privatskole, og hvor resten af skolen skal være klar til opstart i august 2020 i midlertidige lokaler, og først ultimo 2021/primo 2022 vil de permanente bygninger være klar til indflytning.

Publiceret 13 September 2019 14:40