Eleverne på Hampelandskolen i Ølstykke og Balsmoseskolen i Smørum kan efter alt at dømme se frem til at boltre sig i et nyt multihus. Arkivfoto

Eleverne på Hampelandskolen i Ølstykke og Balsmoseskolen i Smørum kan efter alt at dømme se frem til at boltre sig i et nyt multihus. Arkivfoto

Kursen er sat for skoler i Ølstykke og Smørum: Politisk flertal siger ja til at bygge multihuse

Alt tyder på, at der bliver opført nye multihuse på Hampelandskolen og Balsmoseskolen. De nye miljøer til skolebørn og fritidsbrugere møder både støtte og modstand

Af
Kenneth Tanzer

Det har længe været i spil, men nu er det slået fast med syvtommersøm.

Kapaciteten på Hampelandskolen i Ølstykke og Balsmoseskolen i Smørum bliver udvidet med en opførelse af nye multihuse.

Et flertal i Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg, Skoleudvalg og Planudvalg har nemlig valgt at følge administrationens indstilling om at arbejde videre med multihus-projektet, og dermed tyder alt på, at byrådet følger efter og giver endeligt grønt lys.

Et multihus, der vil koste kommunen omkring 10 mio. kr, er i dagtimerne primært tiltænkt de mange elever på Hampelandskolen og Balsmoseskolen.

Det er planen, at huset kan bruges til flere formål i forhold til at understøtte elevernes læring og trivsel, herunder at skabe tryghed og mulighed for bevægelse for de nystartede mini-SFO’ere, ligesom huset kan bruges til udskolingens musical eller til bevægelse uden for idrætsundervisningen. Endelig kan det nye miljø bruges til klubber og foreninger.

Ifølge Egedal Kommune, så kan multihusene desuden anvendes, når der er behov for mere kapacitet end der er i de eksisterende haller og anlæg, både af skolen, men også af idrætsforeninger uden for skoletid, hvor der ikke er krav til omklædningsfaciliteter eller hvor eksisterende omklædningsfaciliteter kan anvendes.

"Multihuse er en god ide, fordi de tjener et godt formål for alle - både i forhold til den daglige skole-undervisning, men også for fritidsbrugerne. Jeg kan sagtens se for mig, at multihusene kan benyttes til eksempelvis yoga, karate eller indendørs fodbold. Der er mange muligheder, men det handler om at kombinere undervisning og sport," siger Betina Hilligsøe (V), der er formand for Skoleudvalget i Egedal Kommune.

Én af de politikere, som valgte at stemme imod multihus-projektet, er Helle Anna Elisabeth Nielsen (B). Hun mener, at hele processen er gået for stærkt.

Mangler en strategi

"Det er ikke et spørgsmål, om at sige ja eller nej til multihuse eller haller. Jeg er som sådan ikke imod multihuse, men jeg har valgt at gå imod indstillingen, fordi jeg stadig mangler at få svar på, hvem der skal bruge husene og hvad behovet er. Vi har ikke haft mulighed for at lave en strategi for kultur- og fritidsområdet med inddragelse af alle brugerne. Nu siger vi ja til at løse et problem på skoleområdet, men det løser ikke det andet behov, der handler om hvor fritidsbrugerne skal være henne. Der mangler nemlig stadig hal-kapacitet, hvilket den seneste hal-analyse har vist," siger den radikale politiker.

Betina Hilligsøe mener dog ikke, at multihusene udelukker nye haller i de to distrikter.

"Vi siger ikke nej til haller ved at sige ja til multihuse. Vi er stadig i fuld sving med at kigge på haller i forhold til idrætskapaciteten, men når vi i første omgang vælger at sige ja til multihuse, så hænger det også sammen med kvadratmeterne på skolerne. Begge de omtalte skolematrikler har jo ikke uanede kvadratmeter, så rent praktisk ville man slet ikke kunne placere en hal midt på disse matrikler," siger Betina Hilligsøe.

Publiceret 13 September 2019 08:47