Koncentreret arbejde i skulpturparken. Foto: Hanne Flarup.

Koncentreret arbejde i skulpturparken. Foto: Hanne Flarup.

Alternativ lejrskole: 7. klasse var fire dage på Louisiana

Elever fra Bækkegårdsskolen har haft nogle spændende dage på kendt museum

Ølstykke Betegnelsen "lejrskole" har netop fået en helt ny drejning for en gruppe elever fra 7.c. på Bækkegårsdsskolen i Ølstykke.

Klassen var i år vindere af et gratis lejrskoleophold med fokus på kunst og natur på det internationalt anerkendte museum, Louisiana.

"De seneste fire år har vi udloddet et lejrskoleophold, og det sker i erkendelsen af, at færre skoler har mulighed for at tage på lejrskole i disse år, og ud fra ønsket om fordybelse i, hvordan kunsten er relevant for os alle sammen, i et længerevarende forløb", fortæller Hanne Flarup, kunstformidler på Louisiana.

Eleverne dykkede ned i kunstens verden gennem fire dages workshops og sluttede af med at skabe deres egen udstilling på museet.

7.c. samlet på den alternative lejrskole på Louisiana. Foto: Kim Hansen.

7.c. samlet på den alternative lejrskole på Louisiana. Foto: Kim Hansen.

"Vi var så glade for besøget, at vi har besluttet, at resten af Bækkegårdsskolen også skal have mulighed for at besøge Louisiana. Alle elever på skolen får derfor udleveret en fribillet, så de kan invitere en voksen med på Louisiana og opleve nogle af de ting, deres kammerater i 7.c fordybede sig i under lejrskolen", siger Hanne Flarup.

Eleverne skrev desuden også selv en artikel om lejrskoleugen, som følger her.

Elevernes egen artikel

7.c vinder lejrskole på Louisiana

I foråret 2019 deltog 7.c fra Bækkegårdsskolen i en konkurrence om en lejrskoletur på kunstmuseet Loisiana. De havde en kort uge til at forberede det endelige resultat af deres kunstneriske arbejde, som de deltog i konkurrencen med. Eleven Ziggy Brix udtaler om den kort deadline følgende: ”Det var en presset uge, og vi havde ikke forventet at vinde eftersom vi havde så kort tid at forberede projektet”. Klassen producerede både digte, rap, malerier, QR-koder, naturkunst og videoer, Hvilket resulteret i at klassen vandt den store konkurrence om en uges lejrskole med alt betalt. Dette var en stor ting på Bækkegårdsskolen eftersom det var første gang nogen havde vundet noget så stort.

De ankom til Helsingør mandag d. 19 august 2019. Hvor de blev indkvarteret på Helsingør vandrehjem og var en tur forbi Søfartsmuseet.

Tirsdag var første dag i ”Kunstens tegn” Dagen startede ud på Louisiana hvor de for første gang mødte deres lærere Mathilde og Hanne som skulle undervise dem om kunstens verden i den næste uge. Temaet for den dag, var kroppen i kunsten, hvor eleverne arbejdede med følelser og skulpturer. De lod sig inspirere af Giacomettis figurer og lavede derefter deres egne versioner af skulpturerne i ostevoks. Derudover var klassen på Kronborg, hvor de så live-forestillingen Hamlet.

Dagen efter blev eleverne introduceret til arkitektur, og de lærte om museet Louisianas historie, baggrund og arkitektur. De skulle herefter bygge deres egne små museer ud af tændstikæsker og lim, som skulle forestille at stå på Louisianas grund. Efter kunst undervisningen var 7.c i Helsingør by for at lave et orienteringsløb.

Torsdagen var der fokus på Pipilotti Rist og hendes spændende, anderledes og udfordrende værker. Eleverne lærte om Rists kunst og videoer, hvorefter eleverne selv skulle producere videokunst med Go-Pro-kameraer. De skulle forestille sig, at de var enten en myre, en hund eller lignende. Denne aften sluttede som alle andre med sang rundt om bålet.

Fredag skulle hele ugens hårde arbejde kulminere i en kunstudstilling på selve museet, hvor eleverne skulle være kuratorer, pressefolk osv. Eleverne skulle så udstille alle de værker, som de havde produceret i løbet af ugen. De mødte først kurator Tine fra Louisiana, som har arbejdet sammen med Rist om hendes udstilling, og Tine lærte dem, hvordan man opbygger en udstilling.

Når man spørger eleverne fra 7.c, hvad de har fået ud af forløbet, udtaler de fx: ”Det har været en meget spændende og tankevækkende uge med en masse hyggelige stunder, badeture, kunstprojekter, grin og spændende opgaver. Eleverne udtaler, at de har fået udvidet deres horisont og åbnet deres lysning, som Pipilotti Rist ville sige.

Publiceret 19 September 2019 05:00