Vejarbejdet skyldes, at der anlægges en ny supercykelsti fra rundkørslen ved Jyllinge Parkvej til Stenløse Station.

Vejarbejdet skyldes, at der anlægges en ny supercykelsti fra rundkørslen ved Jyllinge Parkvej til Stenløse Station.

Efter stort borger-ønske: Trafikken vendes i det nordlige Jyllinge

Der er vejarbejde og ensretning fra nord mod syd i Jyllinge på Værebrovej fra Rådalsvej til Værebro Å. Ensretningen har givet problemer for trafikken og vendes nu fra syd til nord

Der er problemer med trafikafviklingen i den nordlige del af Jyllinge.

Anlæg af cykelstier i begge retninger af Værebrovej kræver, at den ene kørebane er lukket for at få tilstrækkeligt arbejdsareal til entreprenøren. Af hensyn til busdriften og ønske fra Movia blev det oprindeligt aftalt, at der kom ensretning i sydlig retning i hele anlægsperioden på strækningen fra Møllevej til Osvej.

Det har efterfølgende vist sig, at det er nødvendigt også at ensrette strækningen Osvej – Værebro Å, da den eksisterende regnvandsledning ned til Værebro Å, ikke er stor nok og skal udskiftes til en større dimension. Den eksisterende olieudskiller viste sig ikke at være en rigtig olieudskiller, så det er også nødvendigt at udskifte den.

Stiforløbet er en del af supercykelstien Jyllingeruten. Jyllingeruten strækker sig fra rundkørsel ved Jyllinge Parkvej i Roskilde Kommune til Stenløse Station i Egedal Kommune. Ruten kobler Jyllinge på supercykelstinettet i Region Hovedstaden og giver samtidig en forbedret mulighed for at kombinere cykel og tog.

Tidsplanen er: Strækningen Møllevej er færdig. Strækningen Møllevej til Rådalsvej er færdig. Strækningen Rådalsvej til Osvej er klar 16. december og strækningen Osvej til Værebro Å er klar 4. november.

Borger-ønske

Der har fra nogle borgere været et stort ønske om at få ensretningen vendt til nordliggående retning, så morgenmyldertrafikken nordpå kan benytte flere veje for at komme ud på A6 og dermed sprede trafikken og risikoen for kødannelse. Der har bl.a. været afholdt et møde på stedet tirsdag morgen.

Ændringen af ensretningen kan medfører gener for andre trafikanter og buspassagerer, men vurderingen er, at ved at vende ensretningen kan man tilgodese den størst gruppe. Kommunens trafiktællinger for 2018, viser, at der er ca. 500 biler på Værebrovej nord for Osvej, der i spidsbelastningstimen om morgenen kører nord på. Ændringerne gælder for hele strækningen fra Rådalsvej ud til Værebro Å, i resten af anlægsperioden.

Forvaltningen har kontaktet Movia og drøftet ønsket om ændringen af ensretningen. Movia er positiv over for ændring af ensretningen, da de selv bliver ramt af kødannelsen om morgenen. Det er derfor aftalt med Movia at der gennemføres en hasteændring af køreplanerne for bus 600S og 358, med virkning fra søndag den 22. september kl. 7.00.

Det er aftalt med entreprenøren, at de søndag morgen mellem 5.30 og 7.00 går ud og ændrer på afspærringer og skiltningen, så ændringen af ensretningen er klar til den første bus kommer kl. 7.00. Der kommer allerede nu gule informationstavler, der varsler den kommende ændring af ensretningen

Publiceret 20 September 2019 08:58