På Egedal-siden af s-stationen skal der bygges omkring 500 nye boliger på arealet fra stationen og op mod Kong Svends Høj.

På Egedal-siden af s-stationen skal der bygges omkring 500 nye boliger på arealet fra stationen og op mod Kong Svends Høj.

Kommunalt samarbejde skaber dynamisk bolig- og erhvervsområde ved Kildedal Syd

Nye boliger og erhvervsområde ved Kildedal Syd er på vej. Et grønt byområde med nye vidensjobs tæt på

En ny by vil inden for de kommende år rejse sig omkring Kildedal Station.

En by med nye spændende arbejdspladser, gode trafikforbindelser, og plads til udvikling. Også investorerne har fundet området attraktivt, for de står klar i kulissen til at udvide det nye område.

Dette vil resultere i op til 10.000 – 15.000 arbejdspladser indenfor blandt andet lifescience samt 1.150 nye boliger skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

På Egedal-siden af s-stationen skal der bygges omkring 500 nye boliger på arealet fra stationen og op mod Kong Svends Høj. Samtidig vil det være muligt at bygge nyt erhverv på såvel det eksisterende erhvervsområde på Kongebakken og på arealerne ud mod Tværvej.

Byområdet får en ny vejforbindelse ned til stationen og Tværvej, ligesom der skal laves nye stiforbindelser med tunneller under jernbanen til de centrale bydele, som kommer til at ligge i Ballerup. Hele byen får et net af grønne tilgængelige områder. De grønne områder har flere formål. Dels skal de aflede regnvand og de skal også skabe flotte og rekreative områder for områdets beboere.

"Jeg er overbevist om, at det kan blive et attraktivt sted at bo og arbejde. Og samtidig kan vi få Kildedal Station til at blive det naturlige valg for mange borgere i Smørum og fuldende planerne omkring byudviklingen i dette område. Den nye bydel bliver et flot eksempel på, hvordan klimatilpasning og regnvandshåndtering kan blive et grønt gode for borgerne. Området er naturskønt og det har vi haft fokus på at bevare og gøre mere tilgængeligt," siger Ib Sørensen, der er formand for Planudvalget.

Deler området

Egedal og Ballerup Kommune ”deler” området omkring Kildedal Station. Området syd for s-togslinien er i Egedal Kommune. Om man bor nord eller syd for s-togslinien er nok ikke så vigtigt for en udefrakommende, der næppe vil tænke på, at området er delt af to kommuner.

- Det er så vigtigt, at vi kommuner kan samarbejde. Vores borgere og virksomheder skal ikke lægge mærke til, at de kører over kommunegrænsen og på samme måde skal det ikke give hindringer, at området ligger i to kommuner. Og vi har et historisk godt samarbejde med Ballerup. Vi er på samme vej, vi deler visioner for området og vores dialog har været præget af gensidig forståelse," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard, der har været i god dialog med Ballerups borgmester Jesper Würtzen om udviklingen af Kildedal Syd.

"Kildedal Syd er et ambitiøst byudviklingsområde, som jeg mener kan komme os alle til gode. Nye spændende vidensjobs vil kunne holde nogle af vores pendlere i kommunen og tiltrække nye borgere. Det vil vise Egedal som en kommune i udvikling, hvor man både kan bygge, bo og arbejde, siger Karsten Søndergaard.

Strukturanalysen der lægger til grund for udviklingen af Kildedal Syd blev vedtaget af Byrådet den 25. september.

Publiceret 27 September 2019 08:55