Ganløse Fritids- og Ungdomsklub flytter til nye lokaler

Til sommer flytter fritidsklubben fra Liselund til tidssvarende lokaler i Tandlægehuset med adgang til Ganløse Skoles faciliteter. Medarbejdere, forældre og børn er inddraget i processen om den kommende flytning.

ganløse”Det har været en lang rejse for medarbejdere og ledelse, siden det for knap et år siden blev besluttet, at klubben flytter til skolens matrikel til sommer”, siger Heinz Grau-Hansen, områdeleder for Klub Egedal.

”Men vi har haft nogle gode og konstruktive processer mellem skoleledelse, klubledelse og medarbejdere og medarbejderne giver udtryk for, at de har været glade for at være på Liselund, men at der absolut også er perspektiver og muligheder i de nye lokaler. Godt nok får vi mindre plads i forhold til Liselund, men pladsen er bedre udnyttet i Tandlægehuset og da det ligger i forlængelse af Ganløse Skole, får vi også adgang til skolens faciliteter efter skoletid, som fx minisal, musiklokale og faglokaler. I klubben får vi også lokaler til køkken/alrum og garderobe i selve kulturhuset, og vi kan også benytte Kulturhuset i dagtimerne. Så vi er faktisk begyndt at glæde os til at flytte”, siger Heinz Grau-Hansen.

Borgerinddragelse

Ganløses borgere er informeret og inddraget i flytteplanerne. Sidst i august deltog omkring 30 forældre i en dialogaften, hvor indretningen af klubbens nye lokaler blev præsenteret ned til mindste detalje. Forældrene blev opfordret til at komme med input til indretningen, hvilket gav flere gode idéer og tiltag, som klubben kan være opmærksom på i det fremtidige klubtilbud.

Forældrene blev informerede om, at klubben indrettes ud fra et praktisk og pædagogisk perspektiv samt at pædagogikken flytter med over i de nye rammer. For som beskrevet for nyligt i et pædagogisk tilsyn er Ganløse Fritids- og Ungdomsklub ”en klub med hjerterum, hvor der er en meget omsorgsfuld og nærværende tilgang til børn og voksne med ambitioner om at skabe et frirum for børn og unge i deres fritid.”

”I den kommende tid inddrager vi også klubbens børn og unge i en samskabende proces om fritidsklubben, så vi sammen kan skabe den fedeste klub i Ganløse”, slutter Heinz Grau-Hansen.

Ganløse Fritids- og Ungdomsklub er organiseret som en del af Klub Egedal og lægges ikke ind under Ganløse Skole, selvom klub og skole fra sommeren 2020 deler samme matrikel. pressemeddelelse

Publiceret 02 October 2019 00:00