Vi vil ikke kunne lave større lejre eller arrangere spejderløb, siger Leif Tomasson, her ved Spejderengen. Foto: due.

Vi vil ikke kunne lave større lejre eller arrangere spejderløb, siger Leif Tomasson, her ved Spejderengen. Foto: due.

Får måske privatskole som nabo: Spejdere er bekymrede

Men vi er konstruktive og ønsker at indgå i en dialog med kommunen og privatskolen, lyder det fra Erik Harefod Gruppe

Af
Finn Due Larsen

Ølstykke Udsigten til måske at få en ny skole som nabo modtages med bekymring hos spejderne fra DDS Ølstykke Spejderne, Erik Harefod Gruppe, der er en af de trofaste brugere af Spejderengen.

Som omtalt i Lokalavisen i sidste uge besluttede byrådet på sit møde 25. september at sige ja til en anmodning fra Ølstykke Privatskole om at bygge en skole på Spejderengen. Politikerne vedtog ikke den endelige matrikel-afgrænsning, da det fra flere sider blev fremhævet, at man nu også skulle tage hensyn til spejderne, der holder til på stedet.

Også fra privatskolens side har man forsikret om, at spejderne skal have lov at blive hvor de er, hvis de ambitiøse skoleplaner realiseres.

Men det er ikke "bare sådan lige" at fortsætte med spejder-aktiviteter, hvis privatskolen bliver en realitet, siger Leif Tomasson, gruppeleder i Erik Harefod Gruppe.

"Vi har flere betænkeligheder. Men det er samtidig vigtigt for os at understrege, at vi indgår konstruktivt i en dialog med kommunen og privatskolen", siger han.

Spejderne er tit i gang på Spejderengen, her ulveunger.

Spejderne er tit i gang på Spejderengen, her ulveunger.

Ingen større lejre eller løb

Som eksempel på de bekymringer man har, nævner han udnyttelsen af arealet på Spejderengen.

"Vi taler om et område på godt 50.000 kvadratmeter. Her er det reelle aktivitetsområde på 15.000 kvadratmeter, og af dem vil privatskolen gerne have de 10.000 kvadratmeter. Det betyder blandt andte, at vi ikke vil kunne lave større lejre eller arrangere spejderløb."

Samtidig er man også nervøse for hvad byggeprocessen kan føre med sig:

"Meget af vejen omkring det rekreative område vil blive asfalteret. Det vil også begrænse vores muligheder. Og hvad med regnvands-bassinet, skal det hegnes ind? Her har vi tre kanoer vi benytter, og det kan vi godt forestille os bliver besværliggjort."

Leif Tomasson peger også på parkeringsforholdene.

"Jeg har svært ved at forestille mig andet, end at man vil bruge den nuværende parkeringsplads som skolens p-plads, og det kan også give store udfordringer."

Nyt tilholdssted, tak

Erik Harefod Gruppe har, sammen med DUI Leg og Virke og FDF, der også benytter Spejderengen, holdt møde med kommunen.

Leif Tomasson forklarer, at han overfor kommunen har gjort det klart, at han foretrækker en løsning, hvor spejderne får et helt nyt tilholdssted.

"Vi vil gerne til et område tættere på skoven. Det kan være på en af kommunens eller Naturstyrelsens grunde.”

Grundlæggende har han svært ved at se, at det kan lade sig gøre både at have en skole og spejderne på samme område. Men igen understreger Leif Tomasson, at gruppen går konstruktivt til værks:

"Vi sidder ikke med korslagte arme og er sure. Og skulle det alligevel lande på den løsning som der lægges op til nu, så tager vi den selvfølgelig derfra og får det bedste ud af det."

Publiceret 08 October 2019 08:39