Der er flere ændringer på vej på regionens hospitaler.

Der er flere ændringer på vej på regionens hospitaler. Foto: Adobe Stock

Regionen har vedtaget ny plan for hospitaler

Akutklinikker bevares på flere hospitaler, blandt andet i Herlev og Glostrup

Egedal/Regionen En samlet børne- og ungdomspsykiatri, et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital og samling af brystkirurgi på Gentofte Hospital.

Det er nogle af de tiltag, som regionsrådet netop har vedtaget i den nye hospitalsplan 2025, fremgår det af en pressemeddelelse fra regionen. Planen omfatter også hospitalerne i Herlev og Glostrup.

Af planen fremgår det blandt andet, at akutområdet bevares uændret. Der vil fortsat være akutmodtagelser på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød og på Bornholm. Akutklinikkerne i Helsingør, Frederikssund, Glostrup, Gentofte og på Amager fortsætter også, mens Frederiksberg akutklinik fortsætter til hospitalet nedlægges i 2023.

Samling af senge

Blandt nogle af de vigtigste ændringer nævnes samling af senge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup. Det vil ske, når der er fundet midler til at bygge nye fysiske rammer i Glostrup i de kommende år.

Det betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen på Bispebjerg flyttes til Glostrup. Herudover vil enkelte specialambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrupmatriklen. Sammenlægningen indebærer, at der skal skabes nye fysiske rammer for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup. Alle tre hovedmatrikler – Glostrup, Hillerød og Bispebjerg – vil have ambulante funktioner.

Brystkirurgien inklusiv mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) og ledelsen af mammografiscreenings-programmet samles på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. Der oprettes desuden en patologifunktion på Gentofte Hospital som udefunktion til patologiafdelingen på Herlev Hospital.

Desuden vil Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev-matriklen blive flyttet til Gentofte-matriklen for at sikre et fortsat tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurger. Placeringen på Gentofte-matriklen skal sikre en optimal udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet, fremgår det af regionens pressemeddelelse.

Publiceret 08 October 2019 04:00