Flytningen af Ganløse-spejderne er til debat.

Flytningen af Ganløse-spejderne er til debat.

Læserbrev: Kan der findes et nyt hjem til Ganløses spejdere inden det er for sent?

Anja Bergholdt, knardrup Bygade 44a 3660 Stenløse

Spejderhytten på Liselund i Ganløse er ved at se sin udløbsdato. Allerede om 10 måneder skal gruppen efter 50 år på Liselund være ude af lokalerne.

Hvor spejderne skal rykke hen vides endnu ikke og budgettet for 2020 er til behandling i byrådet i disse dage.Det kan undre at der endnu ikke er fundet en god løsning. Sagen har ellers stået på noget tid for kommunen har som bekendt genhusningspligt.

Helt tilbage i starten af sidste år indgik to af spejdergruppens besyrelsesmedlemmer et samarbejde med kommunen om at finde et nyt, egnet sted for spejderne. Der blev lagt vægt på, at gruppen skulle blive i lokalområdet, bl.a. fordi det er vigtigt og udviklende for børnene selv at kunne komme til og fra fritidaktiviteter.

Det blev til mange møder og de to bestyrelsesmedlemmer har ydet en kæmpe konstruktiv og opsøgende indsats. Procesen har naturligvis skabt meget støj og uro i og omkring spejdergruppen. I håb om en afklaring har gruppen løbende anmodet kommunen om status på arbejdet. Desværre har meldingen blot været at der arbejdes på en rigtig god løsning.

Endelig - primo september i år - blev vi oplyst om to valgmuligheder, som vi fik blot fem dage til at svare på. Det ene forslag gik på at placere spejderne (med over 100 medlemmer), i en pavillon på 40 m2 inklusiv køkken og toilet. Det er nok ikke nødvendigt at sige, at gruppen ikke anså forslaget som acceptabelt. Ikke engang én spejdergren (afdeling) ville kunne samles til møde ad gangen. Hertil kommer, at der med denne løsning ikke ville være mulighed for opbevaring af grej og det udendørs areal, som gruppen ville have råderet over ville ikke engang været stort nok til, at der kunne slås telte op eller etableres bålplads.

Det andet forslag , som der er i spil, er en udlejningshytte på Viggatorp (Ganløse). Hytten er ejet af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF). Forslaget rummer gode muligheder, men den endelige behandling og fornødne økonomiske prioritering i budget 2020 er endnu ikke på plads. Spejderne har brug for en afklaring og fortjener de rette fysiske rammer.

Man undres derfor: Har det sin rigtighed, at en stor, frivillig forening med fantastiske socialiserings- og udviklingsmuligheder for vores børn og unge skal spares væk og opløses? Eller vil vi investere en smule for at sikre, at vi fortsat har spejdere i Ganløse om 50 år?Spejder er ikke noget du går til, det er noget du er.

Publiceret 08 October 2019 09:42