Snakken går ved bordet - fra v. Maiken Nielsen, Karina Jensen og Jesper Johansen. I baggrunden en ung mand, der vist keder sig lidt - trods emnet... Foto: due.

Snakken går ved bordet - fra v. Maiken Nielsen, Karina Jensen og Jesper Johansen. I baggrunden en ung mand, der vist keder sig lidt - trods emnet... Foto: due.

Dagens ret i Smørum: En snak om foreninger og unge

Hvad kan vi gøre for at få flere unge med i foreningerne? Det var temaet på et uformelt "spis sammen"-borgermøde i Smørum Kulturhus

Af
Finn Due Larsen

Smørum "Hvad kan vi gøre for vores idrætsforening og de mange kulturelle foreninger for børn, unge og voksne i Ledøje-Smørum?"

Det var et af de spørgsmål, der stod på den såkaldte "samtalemenu" i Smørum Kulturhus tirsdag aften.

Under overskriften "Smørum taler sammen" havde LSI, som en del af EIF, og SuperBrugsen indbudt til et uformelt borgermøde. Hvor det var meningen, at man over noget god mad og drikke skulle vende og dreje de lokale forhold.

Godt 30 mennesker var mødt frem, og de fandt på bordene en "samtalemenu" med forslag til hvad der kunne snakkes om. Under hoved-overskriften de unge og foreningslivet.

Med forskellige farver kort skulle deltagerne svare på hvad der er vigtigst når man vælger en sportsgren.

Med forskellige farver kort skulle deltagerne svare på hvad der er vigtigst når man vælger en sportsgren.

Karina Jensen, formand for SuperBrugsen i Smørum, bød velkommen, og det blev fremhævet, at Smørum på mange måder har et godt foreningsliv. Men at man gerne vil have flere unge med.

Som oplæg gennemgik Maiken Nielsen, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland, en undersøgelse om de unges forhold til foreningslivet. Den viste blandt andet, at det især er i aldersgruppen 13-18 år, at de unge falder fra.

De unge føler et stort forventningspres, lød en konklusion i undersøgelsen, og Maiken Nielsen pegede på, at flere foreninger er på vej væk fra at gøre børn og unge til konkurrence-udøvere i en tidlig alder. Der skal mere fokus på hvad der gør det sjovt at dyrke forskellig slags sport.

Så blev maden sat frem, og over tallerknerne gik snakken ellers i gang.

Foreningslivet er stærkt i Smørum, men man vil gerne have flere med. Her fra forårsopvisningen i 2018.

Foreningslivet er stærkt i Smørum, men man vil gerne have flere med. Her fra forårsopvisningen i 2018.

"Guldkorn"

Der kom mange ting på bordet. Blandt andet om de lokale pladsforhold for idrætten.

Nogle nævnte, at der er for koldt i skolernes idrætshaller. At der er for lavt til loftet til at udøve visse former for gymnastik.

Om et multihus er løsningen, og om ideen med "Åben hal" fungerer efter hensigten. Og meget, meget mere.

De mange inputs og forslag blev afleveret som "guldkorn" på små sedler til arrangørerne. De lod forstå, at de ville tage dem med i den videre proces og evaluere grundigt på alle indkomne forslag.

Publiceret 09 October 2019 08:00