"Vi finder det ikke rimeligt, at en handicappet borger i Egedal skal have en livslang ekstraudgift til madlavning," lyder det fra handicaprådet i Egedal. Arkivfoto.

Egedals handicapråd om mad-stigning: "Det er ikke rimeligt"

Den mulige stigning i egenbetaling til madordning møder kritik fra handicaprådet i Egedal Kommune

Af
Kenneth Tanzer

Handicaprådet i Egedal Kommune er bekendt med, at beboerne på de lokale handicap-botilbud kan blive ramt af en markant mad-prisstigning.

Men forslaget, der byder på en stigning i egenbetaling på mellem 1.200 og 1.600 kr. pr. måned, bliver dog mødt med kritik af Lea Jensen, der er formand for handicaprådet.

Tydelig fremstilling

"Vi finder det ikke rimeligt, at en handicappet borger i Egedal skal have en livslang ekstraudgift til madlavning. Vi anbefaler, at beslutningen udskydes, og at der laves en fremstilling, der tydeliggør relationerne mellem ligebehandlings- og kompensationsprincippet," skriver Lea Jensen i et kortfattet høringssvar til sagen.

Hun mener også, at ligebehandlingsprincippet er fejlfortolket i sagsfremstillingen fra kommunens administration.

"I forhold til madserviceordningen finder Handicaprådet, at ligebehandlingsprincippet er fejlfortolket i sagsfremstillingen og faktisk mindre relevant end kompensationsprincippet, der gælder for handicapområdet. Kompensationsprincippet sørger netop for at handicappede og ikke handicappede ligestilles. Vi finder endvidere sammenligningen mellem beboerne på EKBA og beboerne i kommunens plejeboliger misvisende," skriver hun.

Lokalavisen Egedal har været i kontakt med Lea Jensen for en uddybning af høringssvaret, og her lægger hun ikke skjul på sin frustration over forslaget.

"Hele tankegangen omkring denne stigning er forkert - ikke mindst sammenligningen mellem en handicappet beboer og en plejehjemsbeboer. Når det er sagt, så er stigningen også voldsom. For en handicappet beboer vil en øget egenbetaling også ramme hårdt i rådighedsbeløbet. Jeg håber, at politikerne tager forslaget af bordet," siger Lea Jensen.

Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget, som altså har sendt sagen tilbage til yderligere belysning, kan godt følge Lea Jensen.

"Jeg er helt enig med Lea Jensen i forhold til ligebehandlingsprincippet," siger Vicky Holst Rasmussen.

Publiceret 10 October 2019 09:33