Anlægsarbejdet på cykelstien bliver forsinket. Men når der færdigt giver det ikke bare cyklisterne bedre forhold. Der kommer også bedre styr på vandet, der ledes ud i Værebro Å.

Anlægsarbejdet på cykelstien bliver forsinket. Men når der færdigt giver det ikke bare cyklisterne bedre forhold. Der kommer også bedre styr på vandet, der ledes ud i Værebro Å.

Cykelsti forsinket af dårligt kloaknet: Nye kloakker skal forebygge oversvømmelser

Under anlægsarbejdet af den nye cykelsti mellem Jyllinge og Stenløse er entreprenøren gentagne gange stødt på problemer ved Jyllinge.

Af
Henrik Gregersen

jyllinge Der har været tyverier. Der har været hærværk. Det har været vrede bilister, der ikke ville respektere afspærringer og ensretning.

Og så har der været en hulens masse uforudsete forhold, som hverken kommune eller entreprenør kunne forudse, da anlægsarbejdet af supercykelstien mellem Stenløse og Jyllinge gik i gang.

Men nu bliver én af udfordringerne tænkt ind i løsningen af det oversvømmelsestruede område i nærheden af Værebro Å.

"Vi er blandt andet forsinkede af, at kloakeringen har vist sig at være i en langt dårligere forfatning, end vi havde forventet. Samtidig har det slet ikke været gearet til at håndtere den mængde overfladevand, som på grund af den ændrede belægning skal ledes via kloaksystemet, " fortæller Rene Vesterlyng, direktør i Gundsø Entreprenør Forretning, der anlægger cykelstien.

Men i stedet for blot at lægge større, mandshøje kloakrør helt frem til Værebro Å, skal der nu samtidig etableres underjordiske forsinkelsesbassiner:

"Det har været tidskrævende ad Pommern til i forhold til tidsplanen. Men det betyder, at selv om vandmængden, der ledes ud til åen er den samme, så får man meget bedre styring med vandet, der løber langsommere frem, og dermed kan det bidrage til at reducere risikoen for oversvømmelser omkring Værebro Å," siger Rene Vesterlyng.

Fakta om projektet

I Egedal er der etableret helt ny dobbeltrettet cykelsti langs Krogholmvej, og der etableres en sikker cykelkrydsning ved Ring 6.

I Roskilde Kommune har der været dobbeltrettet cykelsti, men der er nu etableret enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej og Møllevej og helt ny dobbeltrettet cykelsti forbi Jyllinge Hallen.

Ruten starter ved Jyllinge Centeret og slutter tæt ved Stenløse St., hvor ruten møder Frederikssundsruten. Ruten binder for første gang Jyllinge by op på s-togsnettet, og muliggør kombinationen af s-tog med en 7 kilometers sikker cykeltur.

Publiceret 11 October 2019 09:52