Et 100 hektar stort område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse er i regionens søgelys. Det røde område er

Et 100 hektar stort område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse er i regionens søgelys. Det røde område er "forslag til nyt graveområde", og det gule er blot "interesseområde".

Over 1500 Egedal-borgere skriver under på lokal grusgrav-modstand: "Vi kæmper til det sidste"

Naboer til det foreslåede graveområde mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse er stærkt imod Region Hovedstadens lokale grusgrav-planer

Af
Kenneth Tanzer

Som Lokalavisen Egedal tidligere har omtalt, så har Region Hovedstaden i "Råstofplan 2020" udset sig flere lokale interesse-områder, der på sigt kan ende som gravområder/grusgrave.

Et område ved Vindekilde tæt på Søsum er stadig i spil som "muligt graveområde", og i Ledøje Vest ligger der et forslag om at udvide det eksisterende graveområde.

Endelig er et 100 hektar stort område mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse også i regionens søgelys. Noget af området er udlagt som "interesseområde", mens en anden del får betegnelsen "forslag til nyt graveområde".

Under alle omstændigheder, så møder planerne stor modstand hos borgerne, der har svært ved at se en grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse.

"Der er rigtig mange grunde til, hvorfor det her er en dårlig ide og vil få store konsekvenser. Graveområdet ligger nært et boringsnært beskyttelsesområde, så der er risiko for påvirkning af drikkevandet i nærområdet og København. Derudover er der trafikken, for grusgraven er vurderet til at indeholde 12 millioner m3 sand og grus, hvilket svarer til cirka 200 lastbiler om dagen i ti år med en totalvægt på op til hver 50-60 tons. Det vil give mere trafik på alle veje i Søsum, Ganløse, Slagslunde og Knardrup. Endelig kan vi konstatere, at området kun ligger cirka 800 meter fra Ganløses skole og idrætsanlæg, som derfor må forventes at blive påvirket med støv- og støjgener," siger Mette Petersen, der med sin bopæl på Damvadvej mellem Søsum og Ganløse, kan risikere at blive "nabo" til grusgraven.

Grusgrav i baghaven

"Det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i, så jeg og mange andre borgere er klar til at kæmpe imod de her planer," siger Mette Petersen, der sammen med sin mand Mark Keller og andre beboere i området har taget initiativ til en elektronisk underskrift-indsamling.

"Indtil videre har over 1500 skrevet under på deres modstand. Det er vi glade for, men vi skal helst ramme 2000 underskrifter. Vi har husomdelt materiale til beboere i lokalområdet, så vi håber på en bred opbakning til. For os hander det om aflevere så mange underskrifter som muligt til Region Hovedstadens politikere, så de kan se, at borgerne herude altså er stærkt imod deres planer," siger Mette Petersen til Lokalavisen Egedal.

I starten af det nye år skal politikerne i Region Hovedstaden tage stilling til råstofplanen og de udlagte graveområder, så Mette Petersen og kompagni har travlt.

"Vi har blandt andet skrevet høringssvar, lavet Facebook-gruppen "Nej til grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse" og igangsat denne underskrift-indsamling for at påvirke processen. Det vil vi gøre indtil afgørelsen, for vi kæmper til det sidste," siger hun.

Interesserede kan se underskrift-indsamlingen på:

https://www.skrivunder.net/nej_til_grusgrav_mellem_sosum_slagslunde_og_ganlose

Publiceret 15 November 2019 12:01