Alt tyder på, at Nordskolens ledelse og skolebestyrelse vil dele skolen op i en indskoling på Baunehøjskolen og en udskoling på Jyllinge Skole. Arkivfoto

Alt tyder på, at Nordskolens ledelse og skolebestyrelse vil dele skolen op i en indskoling på Baunehøjskolen og en udskoling på Jyllinge Skole. Arkivfoto

Nyt skole-ønske er på vej i Jyllinge: Nordskolen kan blive delt op i en indskoling og udskoling

Meget tyder på, at ledelsen og skolebestyrelsen på Nordskolen i Jyllinge arbejder for en opdeling, så 0.-5. klasse samles på Baunehøjskolen, mens 6.-9. klasse skal gå på Jyllinge Skole. Udvalgsformand afventer stadig en ansøgning

Af
Kenneth Tanzer

Det er ikke mere end et halvt år siden, at Baunehøjskolen og Jyllinge Skole blev lagt sammen til Nordskolen med to fuldsporede matrikler.

Men nu kan elever, forældre og lærere efter alt at dømme forberede sig på helt nye tider.

Et nyt forslag, der skulle komme fra Nordskolens ledelse og skolebestyrelse, går nemlig ud på at dele skolen op i en indskoling og en udskoling på hver sin matrikel.

Fremover kan eleverne i 0.-5. klasse blive placeret på Baunehøjskolen, mens eleverne i 6.-9. klasse skal undervises på Jyllinge Skole.

"Jeg har kun hørt om det på Facebook, hvor jeg kan forstå, at der skulle ligge et lokalt ønske om en opdeling, men da jeg endnu ikke har modtaget en konkret ansøgning fra skolebestyrelsen, så er det svært at tage stilling til. Kommer der en ansøgning og en begrundelse til ændringen, så kigger vi naturligvis på det, men ansøgningen skal i sidste ende til politisk behandling," siger Jette Henning (S), formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.

Hun understreger, at hun på nuværende tidspunkt ikke vil kaste sig ud i en "for eller imod-snak".

"Jeg har ingen holdning til det, for jeg mangler noget konkret i form af en ansøgning, men jeg vil godt sige, at det her forslag ikke udspringer af et politisk ønske. Det er ikke mange måneder siden, at de dengang to skolebestyrelser på henholdsvis Baunehøjskolen og Jyllinge Skole besluttede at køre videre med 0.-9. klasse på begge matrikler," siger Jette Henning.

Ønske fra borgerne

Hos Venstre er holdningen dog klokkeklar.

"Vi fastholder den beslutning, som begge skolebestyrelser anbefalede, da den nye struktur for Baunehøjskolen og Jyllinge Skole – nu Nordskolen - blev besluttet den 27. februar 2019. Vi kan ikke medvirke til en ændring af den struktur, som blev besluttet. Aftalen er, at der fortsat skal være 0 til 9 klasser på begge skoler. Det var ønsket fra borgerne, når nu der skulle ændres. Det er ikke givet, at den løsning er den økonomisk mest fordelagtige. Men løsningen tilgodeser i vid udstrækning de ønsker som forældrekredsen havde og det lyttede vi til. Derfor skal vi ikke allerede efter et halvt år lave om på beslutningen. Det kan ingen være tjent med.," siger Venstre-byrådsmedlemmerne Jette Tjørnelund og Evan Lynnerup.

De mener, at skoleledelsen og skolebestyrelsen har fået et mandat til at drive skolen inden for den ramme.

"Skulle der være nogle småjusteringer til det, så vil det være okay. Men en konkret ændring af strukturen er et anliggende for Skole og Børneudvalget og byrådet – og her står vi fast på det der er besluttet," siger de to politikere.

Publiceret 18 November 2019 15:20