Onsdag aften nikkede byrådet også ja til at selskabet Projekt Egedal By A/S kan overdrage i alt fem parceller i Egedal By til to datterselskaber.

Onsdag aften nikkede byrådet også ja til at selskabet Projekt Egedal By A/S kan overdrage i alt fem parceller i Egedal By til to datterselskaber.

Investor sparer afgift: Byrådet i Egedal nikker ja til overdragelse

"Der er ingen økonomisk risiko forbundet med denne overdragelse," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard

Af
Kenneth Tanzer

Som Lokalavisen Egedal kunne beskrive i sidste uge, så har to politiske udvalg i Egedal Kommune givet grønt lys til, at selskabet Projekt Egedal By A/S kan overdrage i alt fem parceller i Egedal By til to datterselskaber.

Onsdag aften nikkede byrådet også ja til overdragelsen, som betyder, at den pågældende ejendomsinvestor sparer tinglysningsafgiften - en afgift, som ville være blevet udløst, hvis moderselskabet havde solgt de kommende ejendomme i en regulær ejendomshandel.

Ib Sørensen (A), formand for planudvalget i Egedal Kommune, havde ingen kommentarer til sagen på onsdagens byrådsmøde, men borgmester Karsten Søndergaard ville gerne knytte et par ord til selve overdragelsen.

"Spørgsmålet er, om vi nu gør det rigtige ved at godkende denne overdragelse. Svaret er, at det er det rigtige at gøre. I forhold til Egedal Kommune er der ingen risici. Købssummen på 65 millioner kroner for de her grunde er betalt til Egedal Kommune. De penge ligger nu i kassen, så ingen kan tage dem fra os. Derfor ser jeg ingen økonomisk risiko," sagde borgmesteren på byrådsmødet, hvorefter sagen blev godkendt.

Administrationen har i sagsfremstillingen gjort det klart, at formålet med modellen er at spare tinglysningsafgift ved overdragelse af de opførte ejendomme til investor.

"Investor køber således selskabet, som ejer den pågældende ejendom og ikke selve ejendommen. Herved betales alene tinglysningsafgift af værdien for den ubebyggede grund," skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Selve udstykningen forudsætter, ifølge sagsfremstillingen, at kommunen giver dispensation fra Lokalplan 46, ligesom en række vilkår/betingelser skal opfyldes - blandt andet skal selskabet Projekt Egedal By A/S dokumentere, at salget sker til koncernforbundne selskaber, som er 100 procent ejet af selskabet. Derudover skal forligsaftalens frister for påbegyndelse af byggeriet tinglyses på alle underparceller.

Publiceret 29 November 2019 12:00