"Jeg har ikke taget stilling til, om vi skal have en Ring 5, men vi bør undersøge et alternativ til den nuværende linjeføring," siger folketingsmedlem Sophie Løhde fra Venstre.

Løhde:

Byg Ring 5 i Sverige

"En ny transportkorridor kunne også gå syd om København," mener Egedal-kredsens folketingsmedlem Sophie Løhde

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

Analysen af en fremtidig Ring 5-forbindelse bør også indeholde en analyse af en transportkorridor ned gennem skåne og syd om København.
Det mener Sophie Løhde, der folketingsmedlem for Venstre og valgt i Egedal-kredsen. Dermed bakker hun op om Egedals borgemster Willy Eliasen, der har foreslået det samme.
”Jeg vil gerne opfordre partierne bag transportaftalen til at udvide den igangsatte analyse, så man også vurderer mulighederne for at placere transportkorridoren ned gennem Skåne og syd om København, som alternativ til den nuværende Ring 5 linjeføring”, siger Sophie Løhde (V) og henviser i øvrigt til, at Ring 5 i forvejen skal vurderes i forhold til en udbygning af den kollektive trafik i hovedstadsområdet samt udviklingen af alternative korridorer som Ring 4 og en havnetunnel.

Store konsekvenser

Samtidig peger Sophie Løhde (V) på, at en transportkorridor gennem Nordsjælland vil få vidtrækkende konsekvenser for området, da korridoren vil ramle sammen med en lang række fredede områder:
”Ring 5 transportkorridoren blev tegnet ind på kortet for snart 40 år siden. Men derfor er det vel også meget fornuftigt, at man 40 år efter undersøger, om der er andre muligheder, som kunne være interessante at se nærmere på. Ikke mindst af hensyn til Nordsjællands unikke natur og de mange fredede naturområder”, siger Sophie Løhde og fortsætter:
”Regionsrådet ønsker, at ring 5 skal planlægges, så den tager vidtgående hensyn til naturen. Problemet er bare, at ønsket om vidtgående hensyn til Nordsjællands uerstattelige natur er umulig at forene med den nuværende Ring 5 linjeføring. Hvis man forsøger at foregøgle, at man kan begge dele, så er det udtryk for et forsøg på at blæse, mens man har mel i munden.” mener hun.

Fordel for svenskerne

”Den nuværende Ring 5 linjeføring er som transportkorridor primært til fordel for svenskerne. Men under alle omstændigheder håber jeg, at partierne bag transportaftalen vil bakke op om, at det er en fordel at undersøge en alternativ linjeføring, inden man bringer sig selv i en fastlåst situation, hvor årene er forsvundet mellem hænderne på beslutningstagerne”, siger Sophie Løhde.
Sophie Løhde slår samtidig fast, at partierne med den indledende trafikale analyse ikke har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet skal etableres en Ring 5.

Publiceret 03 February 2011 12:17